Projekt Qualitywatch - istraživanje transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju


U sklopu projekta Qualitywatch, koji je usmjeren na povećanje vidljivosti  javnih politika osiguravanja kvalitete u visokom obrazovanju te povećanje pristupa postojećim rezultatima procjena i evaluacija kvalitete visokoobrazovnih institucija, a financiran je u okviru programa Europske unije IPA, provedeno je istraživanje transparentnosti podataka o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju u tri županije: Grad Zagreb, Osječko-baranjska županija te Splitsko-dalmatinska županija. Istraživanjem su obuhvaćena sva visoka učilišta (sveučilišta, fakulteti, veleučilišta i visoke škole) koja se nalaze na području tih županija. Koristeći službene dokumente proizašle iz zakonski reguliranih postupaka, željelo se približiti procjene kvalitete pojedinih visokih učilišta svakom zainteresiranom građaninu i građanki Republike Hrvatske. 

Istraživanjem su prikupljeni podaci koji omogućuju:

 

  • prikaz podataka o provedenim postupcima osiguravanja kvalitete na određenom visokom učilištu
  • procjenu transparentnosti unutarnjih postupaka osiguravanja kvalitete
  • procjenu transparentnosti vanjskih postupaka osiguravanja kvalitete.

 

Rezultate istraživanja možete vidjeti OVDJE.