E - obrazovanje


Odsjek za psihologiju

ALAT ZA E-OBRAZOVANJE MOODLE NA STUDIJU PSIHOLOGIJE

Na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku upotrebljava se alat za e-obrazovanje Moodle kao potpora tradicionalnom izvođenju nastave.


Moodle-u se može pristupiti na adresi http://moodle.ffos.hr

  • Za prijavu u sustav studenti Odsjeka za psihologiju koriste svoje e-mail korisničke račune Filozofskog fakulteta u Osijeku.
  • Za svaki kolegij nastavnik će studentima na početku semestra dati zaporku koja studentu omogućava pristup sadržajima pojedinog kolegija.

Korištenje Moodle alata omogućava studentima i znanstveno-nastavnom osoblju Odsjeka za psihologiju upotrebu novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija kao dodanu vrijednost tradicionalnoj nastavi.
 
Alat Moodle se na Odsjeku za psihologiju primarno koristi za :

  • objavljivanje obavijesti vezanih uz kolegij uz automatsko slanje istih na e-mail studenata
  • postavljanje i omogućavanje pristupa nastavnim materijalima “na daljinu”
  • zaprimanje studentskih zadaća i seminara uz mogućnost njihovog ocjenjivanja

Osim toga, alat Moodle se može koristiti i za:

  • kontrolu nazočnosti na predavanjima, seminarima i vježbama
  • brzo (online) testiranje
  • forum na kojem studenti mogu raspravljati o temama u okviru pojedinih kolegija itd.

Moodle je open-source rješenje koje je dopušteno koristiti pod GNU Public License.