Etičko povjerenstvo-studenti


Odsjek za psihologiju

 
Članovi Etičkog povjerenstva Odsjeka za psihologiju su:
  • izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, predsjednica Povjerenstva 
  • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević
  • doc. dr. sc. Ana Kurtović
  • doc. dr. sc. Ana Jakopec, zamjenska članica

 OBAVIJEST: Sastanci Etičkog povjerenstva se formiraju prema potrebi.


NAČIN PRIJAVE

  • Mole se studenti/ce da zamolbe Etičkom povjerenstvu dostave u elektroničkom obliku na email: etikapsi@ffos.hr.  
  • Pri slanju dopisa Etičkom povjerenstvu OBAVEZNO e-mail adresu mentora/mentoricu istraživanja dodati u kopiju poruke (tzv. CC).

  • Svi prilozi trebaju biti u jednom dokumentu (obrazac, upitnici i suglasnosti). Obrazac treba imenovati tako počinje prezimenom i imenom podnositelja prijave te datumom prijave (npr. Anic Ana-10.10.2017.)

NAPOMENE:

  • Dopisi suradnim ustanovama (npr. škole, fakulteti i sl.) za nacrte koje Etičko povjerenstvo prihvati na sastancima u lipnju i srpnju slat će se u rujnu!

  • Ako je istraživanje prethodno odobrilo etičko povjerenstvo neke druge institucije (npr. bolnica ili koja druga ustanova u kojoj će podaci biti prikupljani), to odobrenje treba biti sastavni dio dokumentacije koja se prilaže uz prijavu istraživanja Etičkom povjerenstvu Odsjeka za psihologiju. 

Obrazac za prijavu možete preuzeti >>> OVDJE