Nagrade i priznanja


Odsjek za psihologiju

Dodjela nagrada za znanstveni rad u akad. god. 2016./2017.

izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević - Godišnja nagrada za znanost iz područja društvenih znanosti za znantveni rad Blood pressure reduction is associated with the changes in oxidative stress and endothelial activation in hypertension, regardless of antihypertensive therapy objavljen u časopisu Kidney & blood pressure research (godišnji IF, 3.00)

dr. sc. Dino Krupić - Nagrada za izvrsnost u znanosti iz područja društvenih znanosti za razdoblje 2015-2017.

 

Dodjela nagrada za znanstveni rad u akad. god. 2015./2016.

Doc. dr. sc. Ivana Marčinko (druga s desna) za znanstveni rad The Moderating Role of Autonomous Motivation on the Relationship between Subjective Well-Being and Physical Health objavljen u časopisu Plos One (petogodišnji IF 3,535).

 


 Dodjela nagrada za znanstveni rad u akad. god. 2014./2015. 

Prof. dr. sc. Hrvoju Lepeduš za znanstveni rad objavljen u časopisu Journal of integrative plant biology (petogodišnji IF = 3,353)

Šimić, Domagoj; Lepeduš, Hrvoje; Jurković, Vlatka; Antunović, Jasenka; Cesar, Vera. Quantitative genetic analysis of chlorophyll a fluorescence parameters in maize in the field environments. Journal of integrative plant biology. 56 (2014), 7; 695-708.

 

Asistent Dino Krupić za znanstveni rad objavljen u časopisu Personality and Individual Differences (petogodišnji IF = 2,387)

Krupić, Dino; Corr, Philip J. Individual differences in emotion elicitation in university examinations : A quasi-experimental study. Personality and individual differences. 71 (2014); 176-180.


Dodjela nagrada za izvrsnost u znanosti 

Doc. dr. sc. Silviji Ručević za objavljen znanstveni rad Psychopathic personality traits and delinquent and risky sexual behaviors in Croatian sample of non-referred boys and girls, Law and human behavior (0147-7307) 34 (2010), 5; 379–391. (IF 2,388, citati WoS 6, citati Scopus 5) te za izvrsne znanstvene rezultate (17 radova indeksiranih u WoS-u i Scopusu)

Izv. prof. dr. sc. Gorki Vuletić za izvrsne znanstvene rezultate – za 34 rada indeksirana u WoS-u i Scopusu u razdoblju od 2008. do 2013.


Psihologijske nagrade Ramiro Bujas 2013.

 Na 21. Danima Ramira i Zorana Bujasa 11. 04. 2013. dodijeljene su i tradicionalne psihologijske nagrade Hrvatskog psihološkog društva.

 
Ovogodišnja dobitnica Psihologijske nagrade Ramiro Bujas za životno djelo je i osnivačica Studija psihologije i dugogodišnja predavačica na istome prof. Anđelka Metzing. 

 

Psihologijsku nagradu Ramiro Bujas za društvenu afirmaciju psihologije dobio je jedan od naših vanjskih suradnika, izv.prof. dr. sc. Zoran Sušanj (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet u Rijeci) 

 

Čestitamo našim profesorima!!!!