Raspored konzultacija


Odsjek za psihologiju

 

IME I PREZIME

E-MAIL                     

SOBA   

TELEFON    

KONZULTACIJE

doc.dr. sc. Ana Babić Čikeš

ababic@ffos.hr

80

494-694

9.30-10.30 ili po dogovoru

doc. dr. sc. Ana Jakopec

ajakopec1@ffos.hr

83

494-697
494-698

petak 11:30 – 12:30 ili po dogovoru

doc. dr. sc. Valerija Križanić

vkrizanic@ffos.hr

83

494-697
494-698

srijeda 18.00-19.00 h četvrtak 11.30-12.30 h (dogovor putem e-maila)

doc. dr. sc. Ana Kurtović

akurtovi@ffos.hr

80

494-693

ponedjeljak 12,00-13,00 (dogovor putem e-maila)

prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

hlepedus@ffos.hr

65

 494-679

po dogovoru

doc. dr. sc. Ivana Marčinko

imarcinko@ffos.hr

80

494-693

petak, 11.00-12.00 uz prethodnu najavu mailom

doc. dr. sc. Silvija Ručević

srucevic@ffos.hr

70

21

494-724

utorak 16.00-17.00 (dogovor putem e-maila)

doc. dr. sc. Daniela Šincek

dsincek@ffos.hr

70

494-724

četvrtak 14.00-15.00 

dr. sc. Gabrijela Vrdoljak,poslijedoktorandica

gpiri@ffos.hr

83

494-697
494-698

utorak 12,00-13,00 

izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić

gvuletic@ffos.hr

72a

494-686

srijeda 14.00-15.00

(dogovor putem e-maila)

doc.dr. sc. Jasmina Tomašić Humer

jtomasic@ffos.hr

80

494-693

utorak 13:00 - 14:00

 

Ivana Duvnjak, asistentica

iduvnjak@ffos.hr

65

494-679

četvrtak 12:30 – 13:30 

dr. sc. Dino Krupić, poslijedoktorand

dkrupic@ffos.hr

83

494-697
494-698

utorak 14:10 – 15:10

(dogovor putem e-maila) 

Sandra Vučković, asistentica

svuckovic@ffos.hr 

70  494-724 

utorak 15:00 - 16:00

(dogovor putem e-maila)

 

Vanjski i stručni suradnici Odsjeka za psihologiju - konzultacije se dogovaraju isključivo osobno ili putem e-maila