Studenti savjetnici


Odsjek za psihologiju

Studenti savjetnici pružaju podršku studentima prve godine preddiplomskog studija, a, po potrebi, i starijim godištima studenata. 

Studenti savjetnici – Psihologija

Antonela Šreter antonela.sreter@gmail.com

Andrea Štajduhar andreastajduhar@gmail.com

Barbara Žuro barbara.zuro1@gmail.com