Sveučilišni udžbenici


Odsjek za psihologiju

Priručnik za prevenciju nasilja preko interneta

urednica D. Šincek

autorice Babić Čikeš, A.; Milić, M.; Šincek, D. i Tomašić Humer, J.

izdaje Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Osijek, 2016.

 

Veličina učinka

autori: Kolesarić, V. i  Tomašić Humer, J.

izdaje Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Osijek, 2016.