Znanstveni projekti


Odsjek za psihologiju

ZNANSTVENI PROJEKTI

1. prof. dr.sc. Gorka Vuletić: 


2. doc. dr. sc. Daniela Šincek:

  • Istraživanje novijih oblika rizičnog ponašanja mladih

3. doc. dr. sc. Ana Jakopec

  • 2017.-2018.: voditelj projekta: Stavovi i ponašanja klijenata: Uloga (ne)pravednosti u akademskom kontekstu ojeg financira Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (IZIP-2016-16).
  • 2016. - do danas.: Modernisation of Higher Education Institutions through enhancement of Human Resources Management function (HRMinHEI), suradnica na projektu

4. izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

  • 2017.-2021.: voditelj projekta: Problemi u ponašanju djece školske dobi: Uloga izvršnih funkcija, individualnih, obiteljskih i genetskih čimbenika kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost (ECLAT) (IP-2016-06-3917). Više o projektu možete saznati >>> OVDJE
  • 2017.-2018.: voditelj projekta: Odnos psihopatskih tendencija i agresivnog ponašanja kod djece: uloga izvršnih funkcija i Catechol-o-methyltransferase (COMT) genotipa kojeg financira Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (IZIP-2016-79).
  • 2015.-2016.: voditelj projekta: Uloga izvršnih funkcija u prosocijalnom i društveno neprihvatljivom ponašanju djece kojeg financira Sveučilište u Osijeku (ECLAT) (IZIP-2014-81). 
  • 2009.-2013.: FP7 project BECAN (ID: 23478/HEALTH/CALL 2007-B), koordinator za Istočnu Slavoniju; Voditeljica BECAN projekta u Hrvatskoj: prof. dr. sc. Marina Ajduković
  • 2006.-2013.: Djeca, mladi, obitelj i socijalni razvoj Hrvatske (MZOS, 066-066-1686-1431), istraživač; Voditeljica projekta: prof. dr. sc. Marina Ajduković