RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA ZA STUDENTE PRVE GODINE


 

Utorak, 16.10., 8 h                 studenti čije prezime počinje slovom „A“

 

Utorak, 16.10., 10.30 h          Babok, Balentović, Banjan, Barišić, Batković, Bede,

                                               Bešlić, Bilić

 

Petak, 19.10., 8 h                   Biloš, Biondić, Biro, Blažević, Blažok, Bobonja, Bolić,

                                               Borac, Borić, Bosanac

 

Petak, 19.10., 11 h                 Bošnjak L., Bošnjak M., Božić-Pavletić, Brkić, Buček,

                                               Bućo, Buljan, Bunjevac, Bušić

 

Utorak, 23.10., 8 h                 studenti čije prezime počinje slovima „C“, „Č“ i „Ć“

 

Utorak, 23.10., 10:30 h          studenti čije prezime počinje slovom „D“

 

Petak, 26.10., 8 h                   studenti čije prezime počinje slovima „H“ i „I“

 

Petak, 26.10., 11 h                 studenti čije prezime počinje slovima „Dž“, „Đ“, „E“ i „F“

 

Utorak, 30.10., 8 h                 studenti čije prezime počinje slovom „G“

 

Utorak, 30.10., 11 h               studenti čije prezime počinje slovom „Lj“

 

 

Sistematski pregledi se obavljaju u ambulanti školske medicine Zavoda za javno zdravstvo – Drinska 8, soba 39, 225 755, dr. Dolores Juretić-Kovač.