Djelatnici Ureda


Ured za studentska pitanja

Voditeljica Ureda:

Katarina Brkić, mag. iur., stručna suradnica          
e-mail: kbrkic@ffos.hr , tel. 494- 465

 

Maja Katić, mag. iur., stručna suradnica

e-mail: mkatic@ffos.hr, tel. 494 -649

 

Valerija Kitin, stručna referentica
e-mail:  vkitin@ffos.hr , tel. 494 -725