Djelatnici Ureda


Ured za studentska pitanja

Ured za studentska pitnja:

Katarina Perković, mag. iur., stručna suradnica          
e-mail: kbrkic@ffos.hr , tel. 494- 465

 

Maja Katić, mag. iur., stručna suradnica

e-mail: mkatic@ffos.hr

 

Valerija Kitin, stručna referentica
e-mail:  vkitin@ffos.hr , tel. 494 -725

 

Marijana Mlinarević, dipl. ing., stručna suradnica
e-mail:  mmlinarevic@ffos.hr,  tel. 494 -649

 

Josipa Gogić, mag. oec., stručna suradnica
e-mail:  jgogic@ffos.hr