ERASMUS SAVJETOVALIŠTE/ERASMUS STUDENT SERVICE CENTER


Ured za studentska pitanja

ERASMUS SAVJETOVALIŠTE/ERASMUS STUDENT SERVICE CENTER

 

S obzirom na rastuću potrebu za informacijama u vezi odlazne i dolazne mobilnosti studenata, u listopadu 2014. godine osnovano je Erasmus savjetovalište.
Savjetovalište je osnovano na inicijativu studentica Filozofskog fakulteta uz potporu Uprave Filozofskog fakulteta i Studentskog zbora Filozofskog fakulteta, a koji će biti aktivni suradnici na ovome projektu. 

Erasmus savjetovalište djelovat će kao organizacija studenata u svrhu vršnjačke potpore pri dolaznoj i odlaznoj mobilnosti studenata te informiranja studenata o mogućnostima studentske razmjene u okviru Erasmus programa. 

Više informacija dostupno je na stranicama Studentskog zbora: 

http://web.ffos.hr/studentski-zbor/erasmus-savjetovalisteerasmus-student-service-center