ISVU - Upute za rad s aplikacijama


Ured za studentska pitanja

Studenti trebaju provjeravati ispravnost podataka u Studomatu. Netočne podatke treba odmah prijaviti koordinatoru.