Kontakt


Ured za studentska pitanja

Adresa:
Filozofski fakultet – URED ZA STUDENTSKA PITANJA
Lorenza Jägera 9
31000 Osijek 

Tel. 031 211 400

Faks: 031 212 514
e-mail: kbrkic@ffos.hr