Postupak priznavanja ispita (Erasmus+)


Ured za studentska pitanja

Postupak priznavanja razoblja boravka, odslušanih i položenih ispita

Prije odlaska na razmjenu, studenti trebaju obaviti testiranje i upis u viši semestar putem Studomata (ukoliko ne možete ovo obaviti osobno, potrebno je ovlastiti neku osobu). Važno je znati da se u Studomatu biraju samo obvezni predmeti. Također, ispite NIJE POTREBNO PRIJAVLJIVATI putem Studomata ako ćete za njih tražiti ekvivalent ispitima koje ste položili u inozemstvu. 

Student se prilikom povratka s razmjene treba javiti u Ured za studentska pitanja.

Dokumentacija potrebna za priznavanje razoblja boravka, odslušanih i položenih ispita:

  • molba za priznavanje ispita položenih tijekom mobilnosti Erasmus+ na visokoškolskoj instituciji u inozemstvu (u tekstu navesti naziv predmeta na matičnom jeziku, hrvatskom i engleskom jeziku, broj ECTS-bodova stečenih u inozemstvu i ocjenu ispita); jedan tiskani i potpisani primjerak donijeti u Ured za studentska pitanja, ali isto poslati i e-poštom na adresu mmlinarevic@ffos.hr.
  • zapisnik za priznavanje ispita položenih na visokoškolskoj ustanovi u inozemstvu - zapisnik popuniti, odnijeti ga na potpis i priznavanje predmetnom nastavniku za predmet čije se priznavanje traži, voditelju odsjeka, te ECTS koordinatoru odsjeka za predmet čije se priznavanje traži
  • preslik prijepisa ocjena položenih ispita

Po povratku s mobilnosti studenti su također dužni ispuniti i obrazac Izvješće studenta o mobilnosti na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi domaćinu u svrhu studijskog boravka.docx i potpisani primjerak dostaviti Uredu za studentska pitanja. Svrha je ovoga Izvješća sustavno pratiti zadovoljstvo studenata kvalitetom mobilnosti koju ostvarujemo s partnerskim visokoškolskim ustanovama.