Prilagođen pristup polaganja ispita državne mature


Ured za studentska pitanja

Prilagođen pristup polaganja ispita državne mature

Osnovno što budući studenti s invaliditetom trebaju znati jest da imaju pravo na prilagođen pristup polaganja ispita državne mature, a kandidatima sa 60 postotnim i višim invaliditetom omogućuje se izravan upis na studijske programe na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag.

Prijeđenim pragom se smatraju položeni ispiti državne mature koji su uvjet za upis pojedinih studijskih programa.

Visinu razredbenoga praga određuju visoka učilišta.

Kako bi kandidat ostvario ovo pravo dužan je Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, preporučenom poštom poslati rješenje o stupnju tjelesnoga oštećenja izdano od Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Rješenje je potrebno pravovremeno poslati na adresu:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

 

Više informacija o upisima, kao i rok za slanje rješenja za svaku godinu, možete naći na stranici http://drzavnamatura.skole.hr/