Promjena mentora/teme završnoga ili diplomskoga rada


Ured za studentska pitanja

Studenti koji su temu završnog ili diplomskog rada prijavili putem on-line obrasca, promjene teme isključivo dogovaraju s mentorom i voditeljem odsjeka kojima je to u ovlasti.