Radno vrijeme


Ured za studentska pitanja

Radno vrijeme sa strankama:

ponedjeljak - petak od 9:00 do 12:00 sati