Radno vrijeme


Ured za studentska pitanja

Radno vrijeme sa strankama:

- ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 9:00 do 12:00 sati

- srijeda od 9:00 do 12:00 te od 15:00 do 18:00 sati