Smještaj


Ured za studentska pitanja

Najvažnije informacije o studentskom smještaju možete naći na linkovima:
Ispis E-mail
 
Studentski domovi u Osijeku
Telefon: 031/251-121
Telefon recepcija:
Stari studentski dom: 031/ 574-269
Novi studentski dom: 031/ 251-120
 
Smještaj studenata organiziran je u studentskim domovima u Osijeku.
Stari Studentski dom, I.G. Kovačića  4  raspolaže s 256 ležaja. Prije četiri godine kompletno je obnovljen studentski dom, te su uvjeti smještaja poboljšani. Studentima je na raspolaganju računalna učionica sa četiri računala, a od jeseni 2003. godine svaka soba raspolaže sa internet priključkom, 0-24 sata.

ImageImageImage
 
22. prosinca 2005. godine otvoren je novi Studentski dom, K. P. Svačića 1c smješten na prostoru bivše vojarne «Drava». Novi dom raspolaže s 474 ležaja u tipičnim studentskim sobama, sobama za invalide te apartmanima. Sve sobe imaju tuš i WC.

ImageImageImage

ImageImageImage
Svake akademske godine, putem javnog natječaja, a prema Kriterijima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Povjerenstvo Studentskog centra vrši izbor kandidata studenata za smještaj u studentski dom i subvenciju privatnog smještaja.

Tijekom natječaja Povjerenstvo obradi od 2.500 do 3.000 zamolbi za smještaj u dom i subvenciju privatnog smještaja.

Cijena smještaja za redovitog studenta u Studentskom domu prema provedenom Natječaju za ostvarivanje prava na smještaj iznosi 300,00 kn za jedan mjesec (stari dom, I. G. Kovačića 4).
Cijena smještaja za redovitog studenta u Studentskom domu prema posebnoj Odluci Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, iznosi 500,00,kn za jedan mjesec (novi dom, K. P. Svačića 1c).