Studentska iskaznica


Ured za studentska pitanja

                           

Provjerite status svoje studentske iskaznice OVDJE.

Pravila za dodjelu subvencije

Studenti, ovisno o svojoj razini prava, imaju određen iznos subvencije za cijenu   konzumirane hrane koji se izračunava na dnevnoj bazi. Svakog prvog u mjesecu  dodjeljuju se prava za čitav mjesec i njima student raspolaže po želji, s napomenom da prema naputku MZOS-a izdavanje većih količina hrane kao ni iznošenje hrane iz restorana nije dozvoljeno. Mjesečni iznos raspoloživ za subvenciju jednak je umnošku broja dana u mjesecu i dnevnog subvencioniranog iznosa za razinu prava koja je 0,1, 2, 2.5 ili 3. Npr. za razinu prava 2 (studenti nedomicilni) dnevno pravo je 24,60 kn, pa student te razine u mjesecu svibnju ima raspoloživo za subvenciju 12.30 * 2 * 31 =  762,60 kn.

Za razinu prava 1 (domicilni studenti) subvencija se dodjeljuje samo za radne dane tekućeg mjeseca. Radni dani su svi dani mjeseca osim subote, nedjelje i praznika.

Akumulirani mjesečni saldo briše se zadnjeg dana u mjesecu, a istovremeno se dodjeljuje cjelokupni novi iznos. Ovisno o razini prava pokrovitelj subvencije pokriva određeni postotak cijene konzumirane hrane, dok ostatak plaća student na blagajni. Npr. za razinu prava 1 (studenti domicilni) MZOS pokriva 73.65% iznosa načinjenog računa ( npr. ako je student jeo meni čija je cijena 16,70 kn, Ministarstvo će sudjelovati sa 12,30 kn, a student će platiti 4,40 kn). Ako je student tokom mjeseca konzumirao hranu u iznosu većem od mjesečno predviđenog, tj. potrošio je svu svoju subvenciju, do početka sljedećeg mjeseca mora plaćati puni ekonomski iznos cijene konzumirane hrane.

Za ostvarivanje bilo koje razine prava veće od 1, potrebno je u matičnoj ustanovi priložiti traženu dokumentaciju. Sve razine prave veće od 1 potrebno je svake akademske godine iznova potvrditi, tj. matičnoj ustanovi iznova priložiti dokumentaciju. Na početku akademske godine svim studentima koji su imali razinu prava veću od 1, a nije im iznova potvrđena, razina prava će se postaviti na 1.

Popis aktivnih razina prava sa pripadnim dnevnim subvencioniranim iznosom, maksimalnim dnevnom potrošnjom, postotkom participacije studenta i potrebnom dokumentacijom nalazi se u tablici.

Da bi student prvog u mjesecu stekao novi dozvoljeni subvencionirani iznos, moraju biti ispunjeni određeni uvjeti:

  • student mora imati iskaznicu koja je valjana (datum valjanosti iskaznice ispisuje se na vrhu svakog računa načinjenog u restoranu ili se može provjeriti na ovim stranicama). Ukoliko je ta iskaznica proglašena ukradenom ili izgubljenom, njome se u restoranima ne može koristiti. Potrebno je u referadi matičnog fakulteta zatražiti novu iskaznicu, a za vrijeme izrade nove kartice koristiti Privremenu karticu.

  • na području matične ustanove studenta (ustanova koja je izdala iskaznicu), informacijski sustav studentske prehrane mora biti uveden u restorane studentske prehrane. Ovaj uvjet je trenutno ispunjen samo na zagrebačkom (Zagreb, Varaždin, Čakovec, Križevci), osječkom (Osijek, Vinkovci) i splitskom području što znači da studenti koji studiraju izvan tih područja ne mogu ostvarivati svoje pravo na subvencioniranu prehranu pomoću "iksice", iako možda svoje iskaznice već posjeduju. Oni svoja prava još uvijek ostvaruju putem bonova za prehranu.

Ako student tokom mjeseca stekne uvjete za ostvarivanje prava na subvencioniranu prehranu (zaveden upis godine, tiskana iskaznica,...), neće steći cjelokupni iznos subvencije za čitav mjesec već samo za broj preostalih dana u mjesecu. Iznos za čitav mjesec bit će doznačen idućeg mjeseca.

Također, ako se studentu tokom mjeseca promijeni razina prava tako da bi ima veći dnevno subvencionirani iznos (npr. iz razine prava 1 u razinu prava 2), povećat će mu se dozvoljeni subvencionirani iznos za umnožak broja preostalih dana u mjesecu i razlike u dnevno dozvoljenom iznosu te dvije razine. Ako mu se razina prava promijeni tako da je dnevno subvencionirani iznos manji, već stečena prava neće mu se smanjiti.