Sustav mentorstva na godini


Ured za studentska pitanja

Mentori i studenti savjetnici prvenstveno imaju savjetodavnu ulogu kojom pridonosi uspješnosti studiranja studenata Filozofskoga fakulteta Osijek.

Mentor:

  • upoznaje studente s organizacijom Fakulteta, fakultetskim službama, zgradom Fakulteta, akademskim ophođenjem, etičkim načelima u akademskoj zajednici, te svojom ulogom kao mentora;
  • informira studente o svim aktualnostima vezanim uz nastavne i stručne aktivnosti od interesa za studente (npr. pruža informacije o njihovim pravima i obvezama tijekom studija, o studijskom programu i eventualnim promjenama programa, informacije o stipendijama, mobilnosti, mogućnostima sudjelovanja na skupovima i slično);
  • savjetuje i usmjerava studente tijekom studija uvažavajući njihove akademske sposobnosti, želje, sklonosti i mogućnosti studenata, a u svrhu poboljšanja efikasnosti i uspješnosti studiranja (npr. pomaže studentima u odabiru izbornih kolegija s obzirom na sadržaj kolegija, broj ECTS bodova, vrijeme održavanja kolegija i slično); 
  • razgovara sa studentima o njihovim poteškoćama izvršavanju studentskih obveza i kolegijalno ih savjetuje kako te poteškoće prevladati (npr.poteškoće u praćenju nastave, u načinu učenja, u korištenju izvora znanja, po potrebi upućuje studenta u Ured za potporu studentima i slično).

Od ak. godine 2013./2014. po ustrojbenim jedinicama imenuju se studenti savjetnici. Studenti savjetnici dopuna su mentorskom sustavu u radu sa studentima prve godine i studentima gostima. U svrhu informiranja studenata prve godine preddiplomskog studija studenti savjetnici održavaju tribinu/sastanak sa studentima prve godine preddiplomskog studija u prvom tjednu nastave.

 

SUSTAV STUDENT SAVJETNIK