Važni pravilnici i odluke


Ured za studentska pitanja

 

Odluka o produženju završetka studija za studente diplomskih studija.pdf

 

Pravilnik o studijima i studiranju na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijek
 
Pravilnik o završnim radovima
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o završnim radovima
 
Pravilnik o diplomskim radovima i ispitima
Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomskim radovima i ispitima
 
Pravilnik o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata
Izmjene i dopune Pravilnika o nagrađivanju i pohvaljivanju studenata
 
Pravilnik o stručnoj praksi studenata
Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata

 

Odluku o uvjetima i dokumentaciji za oslobađanje odnosno umanjenje plaćanja participacije u troškovima studija (školarine) redovitim studentima s invaliditetom i redovitim studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama - Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o posebnim naknadama.pdf

Odluka o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u akademskoj godini 2018./2019. upisati I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Odluka o visini participacije u troškovima studija.pdf