Završni radovi


Ured za studentska pitanja

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA

Nakon položenih svih ispita preddiplomskog studija (zbroj ECTS bodova za završetak studija je 180 /provjeriti plan i program studija) student prijavljuje predaju završnog rada Uredu za studentska pitanja. Ako su sve ostale ocjene upisane u studomat, otvara se ispitni rok za završni rad na koji referada prijavljuje studenta. Referada će izdati i potvrdu o položenim svim ispitima koju student treba dati mentoru na uvid prije upisa konačne ocjene završnoga rada.

Nakon upisa ocjene završnoga rada u ISVU, student je obvezan u roku od tri dana podnijeti Uredu Zahtjev za izdavanje potvrde o završenom preddiplomskom studiju uz koji prilaže:  


Potvrdu o završenom preddiplomskom studiju student može podići u roku od 7 dana nakon završetka studija.