S JABUKOM U NOVU AKADEMSKU GODINU


U ponedjeljak 1. listopada akademsku je godinu 2018./2019. na Filozofskome fakultetu u Osijeku započelo 246 brucoša. Dobrodošlicu su im poželjeli članovi Uprave Fakulteta predvođeni dekanicom, prof. dr. sc. Loretanom Farkaš, profesori, predstavnici fakultetskih i sveučilišnih služba, ali i kolege studenti – predstavnici različitih studentskih tijela na fakultetskoj i sveučilišnoj razini, među njima i studentica prodekanica Tamara Mazur. Opremljeni obavijestima o organizaciji studentskoga života na svim razinama, mogućnostima koje su pred njima, o svojim pravima i obvezama, nadahnuti ne samo riječima govornika koji su im se obratili već i promotivnim filmom o fakultetu, brucoši su svoju akademsku avanturu započeli sa stilom. Među darovima fakultetske dobrodošlice koji su ih dočekali na prijamu bile su i akademske jabuke. One su se među njima našle zahvaljujući donaciji osječkoga "Čarobnog tima". Zadatak im je bio prenijeti simboličnu poruku o mudrosti i zdravlju, ali i o slatkim aristotelovskim plodovima učenja.