ŠESTA FILOZOFSKA ŠKOLA MATICE HRVATSKE


U Đakovu od 10. do 16. rujna 2018.

Matica hrvatska u suradnji s Katoličkim bogoslovnim fakultetom organizira VI. Filozofsku školu na temu »Tako je govorio Zaratustra«. Izvedba programa uključuje predavanja, rasprave te rad na tumačenju odabranih dijelova teksta iz istoimenog djela Friedricha Nietzschea.

 
Škola će se održati od 10. do 16. rujna 2018. godine u Đakovu, a među sudionicima naši su studenti Martina Ivanko i Bruno Dronjić. Osim toga, jedan je od najavljenih predavača predsjednik Katedre za teorijsku filozofiju Filozofskog fakulteta Osijek doc. dr. sc. Boško Pešić.


Više detalja o ovogodišnjoj Školi možete pronaći ovdje.