SISTEMATSKI PREGLEDI STUDENATA PRVE GODINE


RASPORED SISTEMATSKIH PREGLEDA STUDENATA PRVE GODINE – PROSINAC

 

 

Petak, 7.12., 8 h                     studenti čije prezime počinje slovom „S“

                                              

 

Petak, 7.12., 11 h                   studenti čije prezime počinje slovom „T“

 

 

Utorak, 11.12., 8 h                 studenti čije prezime počinje slovom „R“

 

 

Utorak, 11.12., 10:30 h          studenti čije prezime počinje slovom „V“

 

 

Petak, 14.12., 8 h                   studenti čije prezime počinje slovom „Š“

 

 

Petak, 21.12., 8 h                   studenti čije prezime počinje slovima „U“, „Z“ i „Ž“

 

 

 

Sistematski pregledi obavljaju se u ambulanti školske medicine Zavoda za javno zdravstvo – Drinska 8, soba 39, 225 755, dr. Dolores Juretić-Kovač.