Ciljevi i strategije


Sociologija

Strateški ciljevi 

Usvajati nove metodičko-didaktičke spoznaje i povećati razinu nastavne izvrsnosti

Stalno povećavati razinu studentskih kompetencija u pogledu teorijsko-empirijske analize postojećih društvenih pitanja i javnih politika

Sustavno i kontinuirano raditi na osuvremenjivanju i poboljšanju postojećih studijskih programa

Razviti prepoznatljivu teorijsko-istraživačku orijentaciju na pitanja lokalnog, regionalnog i nacionalnog društvenog razvoja (razvoj grada i urbana sociologija, ruralni razvoj, socijalna ekologija i sl.)

Uspostaviti snažnu vezu s lokalnom zajednicom istražujući lokalne socijalne probleme i javne politike (siromaštvo i nejednakost, kvaliteta obrazovanja i obrazovni ishodi, socijalne determinante zdravlja populacije i sl.)

Povećati vidljivost i primjenjivost vlastitog znanstvenoistraživačkog rada suradnjom s tijelima javne uprave, lokalne samouprave, obrazovnim institucijama, medijima, tvrtkama i nevladinim organizacijama.

Razviti visoku razinu međunarodne suradnje koja će omogućiti uključivanje u međunarodne tokove i kvalitetnija znanstveno-istraživačka postignuća

 

Specifični ciljevi i mjere

Kontinuirano pratiti i poboljšavati kvalitetu nastave pomoću vlastitih, fakultetskih i sveučilišnih indikatora kvalitete

Ostvariti što veći broj projektnih suradnji s lokalnom zajednicom, nevladinim organizacijama, tvrtkama, obrazovnim institucijama i medijima

Povećati broj dolaznih i odlaznih nastavnih i studentskih mobilnosti

Povećati broj znanstvenih radova u kvalitetnim publikacijama i njihov odjek

Organizirati znanstvene skupove koji će omogućiti razmjenu najnovijih znanstvenih postignuća i umrežavanje znanstvenika iz Hrvatske i inozemstva

Ostvariti kontinuitet znanstvenih projekata koji vode nastavnici studija sociologije ili sudjeluju u njima