Dvopredmetni preddiplomski studij sociologije


Sociologija

Osnovne informacije o studiju

Naziv studija:

Dvopredmetni preddiplomski studij sociologije.

Vrsta studija:

Sveučilišni studij

Nositelj i izvođač studija:

Filozofski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Trajanje studija:

Tri godine/šest semestara

Ukupan broj ECTS bodova:

90 ECTS-a

Uvjeti upisa:

Na preddiplomski studij mogu se upisati pristupnici sa završenom srednjom školom i položenom državnom maturom.

Ciljevi studija i kompetencije koje se stječu njegovim završavanjem:

Preddiplomski studij sociologije razvija različite kompetencije utemeljene na sociološkom pristupu društvenoj stvarnosti, sociološkim teorijama i istraživačkoj metodologiji. Osim prepoznavanja društvenih promjena i njihovog znanstveno-stručnog istraživanja, studij ima zadatak razviti kritički stav prema aktualnim društvenim zbivanjima, osposobiti mlade stručnjake za primjenu teorijskog znanja i metodoloških znanja i vještina u istraživanju društvenih fenomena i traženju mogućih tumačenja njihova uzroka.

Studenti koji s uspjehom ispune sve predviđene obveze iz preddiplomskog studija sociologije raspolagat će znanjima i vještinama koje omogućavaju rad u istraživačkim agencijama (tvrtke za istraživanje tržišta, tvrtke za istraživanje javnog mnijenja, agencija za odnose s javnošću i sl.), medijima, marketingu, organizacijama civilnog društva, državnoj upravi, političkim strankama i sl.

 

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom preddiplomskog studija sociologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sociologije.

 

Popis obveznih kolegija

Naziv predmeta

NOSITELJ

P V S

ECTS 

Status

Prvi semestar

 

Osnovni pojmovi sociologije

doc. dr. sc. Anita Dremel

2 0 2

5

O

Osnove sociološke statistike I

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

2 1 0

5

O

Engleski za humanističke i društvene znanosti 1/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 1

dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica

0 2 0

2

O

TZK

Željko Beissman, viši predavač

0 2 0

1

O

Drugi semestar

 

Klasične sociologijske teorije

doc. dr. sc. Anita Dremel

2 0 2

5

O

Metode istraživanja I

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

1 1 1

5

O

Engleski za humanističke i društvene znanosti 2/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 2

dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica

0 2 0

2

O

TZK

Željko Beissman, viši predavač

0 2 0

1

O

Treći semestar

 

Suvremene sociologijske teorije

doc. dr. sc. Anita Dremel

2 0 2

5

O

Sociologija hrvatskog društva

prof. dr. sc. Antun Šundalić

2 0 2

5

O

Engleski za humanističke i društvene znanosti 3/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 3

dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica

0 2 0

2

O

TZK

Željko Beissman, viši predavač

0 2 0

1

O

Četvrti semestar

 

Sociologija ruralnog razvoja

prof. dr. sc. Antun Šundalić

2 0 2

5

O

Biologija socijalnog ponašanja

prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš

2 0 1

5

O

Engleski za humanističke i društvene znanosti 3/ Njemački za humanističke i društvene znanosti 3

dr. sc. D. Kuna, viša predavačica/ dr. sc. N. Truck-Biljan, viša predavačica

0 2 0

2

O

TZK

Željko Beissman, viši predavač

0 2 0

1

O

Peti semestar

 

Sociologija kulture

doc. dr. sc. Anita Dremel

2 0 2

6

O

Sociologija grada

prof. dr. sc. Ognjen Čaldarović

2 0 1

5

O

Šesti semestar

 

Sociologija migracija

izv. prof. dr. sc. Dragan Bagić

2 0 1

4

O

Socijalna ekologija

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

2 0 1

5

O

 

 

Popis izbornih kolegija

Naziv predmeta

NOSITELJ

 P V S

ECTS

Status

Osnove sociološke statistike II

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

2 1 0

4

I

Kvantitativne metode

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

1 1 0

3

I

Metode istraživanja II

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

1 1 1

4

I

Obrada i analiza podataka

izv. prof. dr. sc. Željko Pavić

2 1 0

4

I

Demografija

prof. dr. sc. Dražen Živić

2 0 1

4

I

Sociologija obitelji

izv. prof. dr. sc. Krunoslav Nikodem

2 0 1

4

I

Etika okoliša

doc. dr. sc. Tijana Trako Poljak

2 0 1

4

I

Sociologija znanosti

dr. sc. Adrijana Šuljok

2 0 1

4

I

Sociologija rata i mira

doc. dr. sc. Kruno Kardov

2 0 1

4

I

Socijalna povijest ideja

doc. dr. sc. Boško Pešić

2 0 1

4

I

Socijalna psihologija

izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević

2 0 1

4

I

Uvod u filozofiju

izv. prof. dr. sc. Vladimir Jelkić

2 0 1

4

I

Sociologija roda

doc. dr. sc. Anita Dremel

2 0 1

3

I