Međunarodna suradnja i mobilnost


Sociologija

Kao dio Filozofskog fakulteta u Osijeku, studij sociologije sudjeluje u svim postojećim programima nastavničke i studentske mobilnosti (Erasmus+, CEEPUS itd.) čiji je cilj promicanje suradnje među visokoškolskim institucijama, kao i stjecanje i razmjena novih znanja.

Studij sociologije također surađuje sa srodnim inozemnim visokoškolskim i znanstvenim institucijama na temama od zajedničkog interesa. Tako će studij s Filozofskim fakultetom Univerziteta Crne Gore u rujnu 2018. godine organizirati znanstveni skup Globalizacija i regionalni identitet, a s istom institucijom studij sociologije ostvaruje i suradnju na području mobilnosti i zajedničkih znanstvenoistraživačkih projekata. Suradnja na području migracija s Centrom za migracijska istraživanja (Zentrum für Migrationforschung) iz St. Poeltena (Austrija) rezultirala je prijavom projekta na natječaj “Public Spaces: Culture and Integration in Europe” (HERA - Humanities in the European Research Area) u listopadu 2017. godine.