Projekti


Sociologija

Znanstveni projekti u kojima su sudjelovali nastavnici i suradnici studija sociologije

 

Naziv projekta: Kulturni kapital i obrazovni uspjeh

Vrsta projekta: Interni znanstveni projekt Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Trajanje projekta: Siječanj 2014. – siječanj 2015.

Voditelj projekta: Doc. dr. sc. Željko Pavić

Suradnici na projektu: Dr. sc. Marina Đukić

Kratak opis projekta: Glavna je cilj projekta ispitati odnos između različitih vrsta kulturnih kapitala i obrazovnih ishoda. Budući da dominantno tumačenje kulturnog kapitala u obrazovnom kontekstu ima samo djelomičnu empirijsku podršku te ozbiljne teorijske slabosti, glavni fokus projekta je tzv. kontekstualni pristup kulturnom kapitalu, kao alternativa dominantnoj interpretaciji. Empirijskim istraživanjem na uzorku hrvatskih srednjih škola utvrđuje se može li se kulturni kapital hrvatskih učenika još uvijek jednostavno podijeliti uzduž osi visoka/niska kultura, tj. ima li dominantno tumačenje kulturnog kapitala i dalje svoj teorijski i empirijski smisao u hrvatskom obrazovnom kontekstu.

 

Naziv projekta: Post-tranzicijski identitet ruralnog prostora Slavonije i Baranje

Vrsta projekta:  Projekt financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH

Trajanje projekta: 2007. – 2014.

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Antun Šundalić

Suradnici na projektu: Prof. dr. sc. Maja Štambuk, prof. dr. sc. Goran Marijanović

Kratak opis projekta: Osnovni je cilj projekta istražiti nastaje li novi, posttranzicijski identitet ruralnog prostora Slavonije i Baranje, odnosno koliko je novi identitet revitalizacija ruralnih vrijednosti, a koliko njihovo tržišno transformiranje. Unutar projekta također se istražuju pitanja funkcionalne estetike tradicionalnog seoskog života, kao i što danas uopće predstavlja ruralni okoliš ako je poljoprivreda prestala biti osnova seoskog gospodarstva. Jedno je od istraživačkih pitanja i koliko promijenjena profesionalna i socijalna struktura seoskog stanovništva može održati odnose povjerenja i solidarnosti (socijalni kapital) kojima je selo obilovalo.