Radovi


Sociologija

Udžbenici i autorske knjige nastavnika i suradnika studija sociologije

 

Pavić, Željko (2016). Postmoderno društvo i nevidljiva religioznost. Osijek: Odjel za kulturologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Matica hrvatska - Ogranak Matice hrvatske u Osijeku, Svjetla grada.

Šundalić, Antun (2015). Obrazovanje i društveni razvoj, Rasprava o društvenom vrednovanju obrazovanja. Osijek: Svjetla grada.

Šundalić, Antun, Pavić, Željko (2013). Uvod u metodologiju društvenih znanosti. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Ekonomski fakultet. (sveučilišni udžbenik)

Šundalić, Antun (2011). Sociologija - udžbenik sociologije za ekonomiste. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera - Ekonomski fakultet. (sveučilišni udžbenik)

Šundalić, Antun (2010). Selo - iz autentičnosti u neprepoznatljivost, Prilog sociološkom istraživanju ruralnosti Slavonije i Baranje. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera, Ekonomski fakultet.

Šundalić, Antun (2004). Hrvatsko društvo i integracijski procesi. Osijek: Matica hrvatska Osijek.

Šundalić, Antun (1999). Od rezignacije do utočišta – Sociologijske studije. Osijek: Matica hrvatska.

Šundalić, Antun (1999). Crkva, vjera i politika - Aspekti sociološkog istraživanja u istočnoj Slavoniji. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.

 

Noviji radovi u publikacijama indeksiranim u WoS i Scopus bazama

Pavić, Željko, Kurbanović, Filip, Levak, Tomislav (2017). Mediatization of Croatian Catholicism: A Networked Religion? Revija za sociologiju, 47(3).

Pavić, Željko, Đukić, Marina (2016). Cultural Capital and Educational Outcomes in Croatia: A Contextual Approach. Sociologia-Slovak Sociological Review. 48(6): 601-621.

Pavić, Željko, Šundalić, Antun (2016). A Comparison of Online and Offline Social Participation Impacts on Generalized Trust. Italian Sociological Review, 6(2): 185-203.

Pavić, Željko, Šundalić, Antun (2016). Environmentalism and development in the Catholic social teaching: a case of the encyclical Laudato Si'. Ekonomski vjesnik: časopis Ekonomskog fakulteta u Osijeku, 29(2): 323-334.

Pavić, Željko (2016). Medijatizacija religije u kontekstu religijske transformacije. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja. 14(2): 283-297.

Dremel, Anita, Matić, Renato (2014). Discourse and/as Social Practice – the Analysis of the Problem of Resistance and Hegemony. Mediterranean Journal of Social Sciences, 22(5): 155-166.

Pavić, Željko, Milanović, Goran (2014). Komplementarna i alternativna medicina u Hrvatskoj: testiranje triju hipoteza. Socijalna ekologija, 23(2): 95-119.

Pavić, Željko (2013). Science and Pseudoscience in Postmodern Societies. Informatologia, 46(2): 145-153.