Raspored konzultacija


Sociologija

Ime i prezime nastavnika / suradnika Kabinet Vrijeme konzultacija
doc. dr. sc. Anita Dremel br. 28 srijedom, 13:00-14:00 (i po dogovoru)
Juraj Jurlina, asistent br. 28 srijedom, 12:30 - 13:30
izv. prof. dr. sc. Željko Pavić br. 28 petkom, 12:00 - 14:00
Ljiljana Pintarić, asistentica br. 28 četvrtkom, 08:00 - 10:00
prof. dr. sc. Antun Šundalić br. 64 (EFOS) utorkom, 16:00-17:00; srijedom, 9:00-10:00
Maja Trninić, asistentica br. 70 prema dogovoru, putem e-pošte