Raspored konzultacija


Sociologija

Ime i prezime nastavnika / suradnika Kabinet Vrijeme konzultacija
doc. dr. sc. Anita Dremel br. 28 srijedom, 17:30-18:30
Juraj Jurlina, asistent br. 28 petkom 14:30-15:45
izv. prof. dr. sc. Željko Pavić br. 28 ponedjeljkom, 11:15-13:15
prof. dr. sc. Antun Šundalić br. 64 (EFOS) utorkom, 16:00-17:00; srijedom, 9:00-10:00
Maja Trninić, asistentica br. 70 prema dogovoru, putem e-pošte