Znanstveni skupovi


Sociologija

Globalizacija i regionalni identitet

Znanstveni skup „Globalizacija i regionalni identitet“ bavi se sociološkim, ekonomskim i kulturološkim pitanjima koji proizlaze iz globalizacijskih procesa i njihovog utjecaja na mjesto i ulogu regija, kao i pitanja regionalnih identiteta u suvremenim društvima. Prvo je izdanje skup imao 2007. godine s temom tranzicije hrvatskog društva unutar globalizacijskih procesa, a središnja tema drugoga skupa (2009.) bila je budućnost sela i poljoprivrede u Hrvatskoj i Slavoniji i Baranji. Treći je skup (2011.) analizirao promjene ruralnog identiteta regije uslijed utjecaja prevladavajućih nepoljoprivrednih djelatnosti, a na četvrtom je skupu (2013.) u središtu razmatranja bio utjecaj obrazovanja na orijentaciju prema ekonomiji znanja. Peti se skup (2016.) bavio pitanjima regionalnog identiteta i gospodarskih promjena. Šesto izdanje skupa održat će se u rujnu 2018. godine u suorganizaciji Filozofskog fakulteta u Osijeku, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.