Budućim studentima


Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

Poštovani budući studenti!

Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove djeluje u okviru Odsjeka za cjeloživotno obrazovanje Filozofskoga fakulteta Osijek. Pododsjek je osnovan s namjerom da diplomiranim studentima u, prvom redu filoloških smjerova, ali i osobama ostalih struka, omogući daljnje i temeljitije usavršavanje iz područja pravopisa, gramatike i stilistike hrvatskoga jezika kako bi se osposobili za stručno i profesionalno obavljanje lektorskih i korektorskih poslova za sve vrste tekstova – znanstvenih, administrativnih i novinsko-publicističkih. Nastavu izvode četiri profesora Odsjeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta Osijek s dugogodišnjim lektorsko-korektorskim iskustvom. Tečaj traje deset tjedana, a nakon položenoga završnog ispita Fakultet izdaje potvrdu o završenom tečaju koja se evidentira u radnoj knjižici.