Ciljevi i strategije


Pododsjek za obavljanje i dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

Ciljevi i strategije:

  • Poboljšanje i unaprjeđivanje kvalitete tiskanih tekstova na hrvatskome jeziku te općega doprinosa i brige za kulturu hrvatskoga jezika, koja će u godinama nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji biti od presudne važnosti za očuvanje nacionalnoga identiteta, posebno stoga što hrvatski jezik pripada skupini tzv. „malih“ jezika koji stalno moraju ulagati dodatne napore da bi očuvali svoje posebnosti te izborili ravnopravan status s ostalim jezicima članica Unije.