Naslovnica


Dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

Dobrodošli na stranicu programa Dodatnog stručnog usavršavanje za lektorske i korektorske poslove!

  

Program mogu upisati:

a) pristupnici koji su završili bilo koji preddiplomski ili diplomski studij filološkoga usmjerenja (kroatistika, anglistika, germanistika, romanistika itd.) po bolonjskom programu ili po starom sveučilišnom programu

b) pristupnici koji su završili Učiteljski fakultet

c) ostali pristupnici kojima su osnove jezične kulture sastavni dio svakodnevnoga posla (članovi pravnih službi u državnim i javnim tvrtkama, odvjetničkim uredima, reklamnim agencijama i sl.)

Nakon završetka programa Fakultet izdaje potvrdu o pohađanju stručnoga usavršavanja za lektorske i korektorske poslove i potvrdu o stečenim ECTS-ovima (4 ECTS-a), a za polaznike iz drugih struka potvrdu o završenom tečaju iz osnova jezične kulture. Program polaznici završavaju uspješnim polaganjem ispita iz svih predmeta predviđenih nastavnim planom i programom, a omogućeno je također da se tečaj evidentira i u radnoj knjižici.

Pristupnici koji žele upisati program Dodatnoga stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove trebaju se pismeno prijaviti e-poštom kbrkic@ffos.hr ili običnom poštom na adresu: Filozofski fakultet, L. Jägera 9, Osijek, s naznakom program Dodatnoga stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove. Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti ovdje.

Nastava će početi u veljači 2015. godine, a održavat će se subotom od 8,30 do 15.00 sati i trajat će 10 tjedana. O datumu upisa i točnom datumu početka nastave polaznici će biti naknadno obaviješteni. Cijena programa iznosi 3.000,00 kn i može se platiti u dva obroka.

Na upis je potrebno donijeti sljedeće:

- presliku diplome o završenom fakultetu (školi), s pečatom gdje je diploma preslikana

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- 2 fotografije

- potvrdu o uplati školarine

 

Raspored predavanja i potrebne upute pristupnici će dobiti pri upisu.

 

Za sve ostale upute pristupnici se mogu obratiti:

Katarina Perković, soba 5, tel. 031/494-645, e-pošta kbrkic@ffos.hr (uredovno vrijeme radnim danom od 8,00 do 15,00 sati).

 

Voditelj programa Dodatnoga stručnog usavršavanja za lektorske i korektorske poslove: prof. dr. sc. Branimir Belaj