Nastavnici


Dodatno stručno usavršavanje za lektorske i korektorske poslove

 

Ime i prezime nastavnika

 

Soba Konzultacije E-mail adresa

prof. dr. sc. Branimir Belaj

 55

Srijedom od 10,30 do 12 sati

bbelaj@ffos.hr

izv. prof. dr. sc. Branko Kuna  52

Utorkom od 9,30 do 11 sati

bkuna@ffos.hr

doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić  52

Petkom od 9,30 do 11 sati

amikic@ffos.hr

doc. dr. sc. Goran Tanacković Faletar 55

Srijedom od 10,30 do 12 sati

gtanackovic@ffos.hr 

 
Voditelj: prof. dr. sc. Branimir Belaj - bbelaj@ffos.hr