Student prodekan


 
 
Na 1. sjednici Fakultetskog vijeća Filozofskog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2017./2018. studentica Tamara Mazur, članica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera iz redova humanističkih znanosti, izabrana je za studenta prodekana.
 
Student prodekan:
  • predstavlja sve studente Fakulteta i zastupa njihove interese, mišljenja, zahtjeve i prijedloge s ciljem bolje organizacije obrazovnog procesa i ostalih studentskih aktivnosti radi podizanja kvalitete obrazovnog procesa
  • u suradnji s drugim studentima prikuplja informacije vezane uz studente, studijske programe te unapređivanje nastave i o tome informira upravu Fakulteta
  • član je Fakultetskog vijeća, sudjeluje u radu i donošenju odluka
  • sudjeluje u radu stručnog kolegija na poziv dekana kada se raspravlja i kada se donose odluke o pitanjima od iznimnog značaja za studente
  • obvezan je informirati studente o svim odlukama Uprave Fakulteta donesenim na sjednicama kojima prisustvuje, a koje su od značaja za studente
  • sudjeluje u svečanim promocijama studenata
  • koordinira rad studentskih udruga na Fakultetu
  • potiče suradnju između Alumni kluba FFOS i Fakulteta te
  • Upravi Fakulteta podnosi godišnje izvješće o svim aktivnostima studenata (aktivnosti studentskih udruga, izdavanje studentskih časopisa, izvannastavne aktivnosti studenata, suradnja s Alumni klubom FFOS i sl.).

 

Više o prvom studentu prodekanu Branimiru Križancu u Hrvatskoj možete pročitati >>> OVDJE