Studentski klubovi i izdanja


STUDENTSKI ČASOPISI


Aleph

Časopis za književnost studenata Hrvatskoga jezika i književnosti Aleph, inicijativom prof. dr. sc. Helene Sablić Tomić, utemeljen je 1994. godine, kada je urednik bio Igor Gajin. Pod uredničkom palicom Kristine Peternai Aleph 1996. godine dobiva Rektorovu nagradu. Na uredničke su stolice potom zasjeli: Valentina Majdenić, Ivan Trojan, Jakov Sabljić, Bleženka Brlošić, Danka Beljan i Boris Kiš te Paulina Lučić, sadašnja urednica ovoga časopisa koji izlazi kao godišnjak i u kojem studenti čine svoje prve uredničke, novinarske, prevodilačke i lektorske korake.

Istoimenu udrugu 2005. godine osniva Jozefina Domazet (naslijedila ju je Mira Bučanović, trenutno predsjeda Željka Stojaković) koja promiče književnu kulturu, organizira književne večeri - na kojima su, primjerice, gostovali Olja Savičević Ivančević te Marko Pogačar, sudjeluje na Danima Ivana Slamniga i Bore Pavlovića te Dionizijevu festivalu, organizira putovanja na sajmove knjiga u Zagreb, Sarajevo i Beograd te književne radionice. Svakako treba spomenuti i suradnju s Krakowom, Beogradom, Zagrebom i Rijekom te naglasiti kako su u Aleph dobrodošli svi oni kreativnoga umjetničkog izričaja (književnost, film, glazba, kazalište, novinarstvo, fotografija, …), bez obzira bili studenti ili ne.

Internetska stranica Studentskoga književnog kluba Aleph trenutačno se redizajnira, a moći će joj se pristupiti na istoj adresi, ali novoj domeni: www.skk-aleph.hr
Svi zainteresirani mogu poslati e-mail na dvije adrese: aleph@ffos.hr ili paulinalucic@yahoo.com.


Essehist

Essehist je popularnoznanstveni časopis studenata povijesti i drugih društvenih i humanističkih znanosti. Studenti okupljeni u međunarodnoj organizaciji studenata povijesti ISHA-Osijek inicijatori su ideje za pokretanje časopisa čiji je prvi broj objavljen u prosincu 2009. godine. Tema prvog broja bila je ''Totalitarni režimi'', a vanjski suradnici bili su Ivica Šola i Dražen Šimleša. Glavni i odgovorni urednik Essehista je Luka Pejić. Svrha časopisa je potaknuti studente povijesti na pisanje radova te im omogućiti objavljivanje istih. Više o časopisu možete saznati OVDJE.


Hrvatistika

Studentski jezikoslovni časopis Hrvatistika pokrenuli su studenti Hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2006. godine. Prvi je broj izišao 2006. godine, glavni i odgovorni urednik bio je Borko Baraban, a zamjenica urednika Jelena Ribarić. Godine 2008. izlazi drugi broj, glavna i odgovorna urednica bila je Vanja Miškić, a zamjenica urednice Andrijana Štroliga. Nakon toga u godinama 2009. i 2010. u trećem i četvrtom broju časopisa glavnim i odgovornim urednikom postaje Domagoj Kostanjevac, a zamjenicom postaje Vera Blažević. Godine 2011. Zvornimir Glavaš postaje glavnim i odgovornim urednikom te uređuje peti i šesti brojčasopisa. Njegova je zamjenica u petom broju Marija Lovrić, a u šestom broju Mariji Lovrić kao zamjenica urednika pridružuje se Barbara Kružić. Glavnom i odgovornom urednicom 2014. godine, kada izlazi sedmi brojčasopisa, postaje Ivana Buljubašić, a njezinom zamjenicom Sanja Heraković. Godine 2015. glavnim i odgovornim urednikom časopisa postaje Danijel Vilček, a njegovom zamjenicom Sanela Pavlek. Časopis se bavi različitim jezikoslovnim temama i pokušava obuhvatiti cijelo jezikoslovlje - od povijesnih do suvremenih tema. Autori članaka nisu samo studenti Hrvatskoga jezika i književnosti već i studenti ostalih studijskih grupa i drugih fakulteta i sveučilišta. Osim znanstvenih istručnih radova časopis objavljuje i prikaze novoobjavljenih jezikoslovnih u uknjiženja te prati aktualna jezikoslovna događanja. Časopis je dostupan na mrežnom portalu HRČAK.

RIJEK, časopis za kulturu i književnost studenata Hrvatskoga jezika i književnosti utemeljen je 1980. Urednici su bili studenti Goran Rem, Marinko Plazibat, Goran Zovko i Željko Bosanac.

PUNCH, list studenata Filozofskog fakulteta u Osijeku na engleskom i njemačkom jeziku, Magazine for students in English and German language, Studentenzeitschrift auf Deutsch und Englisch. Odgovorne urednice: Sandra Halt i Martina Lovrić. Br. 1 (2000.) uredile su Sandra Halt i Martina Lovrić, a br. 2 (2001.) uredili su Sandra Halt, Martina Lovrić, Željko Radić i Ivana Vinkler. Studenti su autori članaka, fotografija i stripova. Izdana su 3 sveska. Surađivali su iprofesori: doc. dr. sc. Borislav Berić, prof. dr. sc. Vlado Obad, doc. dr. sc. Željko Uvanović i mr. sc. Jadranka Zlomislić.

GLEDE, studentski jezikoslovni časopis. Izišla su tri broja časopisa, a stručne su voditeljice bile Milica Lukić i Loretana Farkaš. Prvi je broj izišao 1996., a zadnji 1998. Dobitnik je Rektorove nagrade za promicanje kulture hrvatskoga jezika. Urednici su bile studentice Ivanka Čorda, Silvija Tomić i Narcisa Bošnjak. Časopis je bio prvi studentski časopis koji se bavio pitanjima hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj. Prvi smo broj 1996. promovirali i u Vukovaru, u vrijeme dok još nije bila završena mirna reintegracija.

LIBROS, časopis studenata Informacijskih znanosti. Klub studenata Informacijskih znanosti Libros u siječnju 2010. izdao je svoj prvi časopis pod istoimenim nazivom Libros. Glavna urednica časopisa, a ujedno i predsjednica Kluba jest Blaženka Čuić, ali časopisa ne bi bilo bez upornih i vrijednih studenata Informatologije. Časopis Libros nastao je kao volonterski proizvod studenata Informatologije. Članke su lektorirale studentice Maja Blažević i Marina Krimer, a grafički su dizajn uredili studenti Maja Blažević i Marin Seleš, uz konzultacije s voditeljicom projekta. Cilj časopisa jest poticanje studenta Informacijskih znanosti na aktivnije sudjelovanje u kulturnim, znanstvenim i stručnim skupovima važnim za daljnje stručno usavršavanje i napredovanje. Također, časopisom se želi uspostaviti suradnja s osječkim studentima, ali i sa studentima iz Zadra i Zagreba. Prvi broj časopisa donosi pregled studentskih aktivnosti Odsjeka za informacijske znanosti. Riječ je o suradnji sa zadarskim studentskim klubom Ex libris, zagrebačkim Klubom studenata informacijskih znanosti te Klubom mladih Paklena naranča pri GISKO-u. Istraženo je koji se sajmovi knjiga održavaju u Europi, što je to volontiranje i zašto uopće volontirati, što nas čeka nakon fakulteta i sl. Časopis donosi i razgovor s Emilom Levineom, dugogodišnjim aktivnim članom ASIS&T-a u Americi i u Europi, koji je otkrio kako je karijeru započeo u američkoj mornarici, a završio kao ugledni knjižničar. Sve ovo i još mnoštvo zanimljivih članaka možete pročitati u prvom, no ne i posljednjem broju časopisa Libros.
 


STUDENTSKI ZBORNICI

Uvod u studij kroatistike, zbornik radova studenata kroatistike (ur. studenti Crljen, Vera, Drempetić, Ivana, Draganić, Ivana, Gajec, Kristina, Rogina, Igor, Rončević, Janko), Pedagoški fakultet, Osijek, 1995.

Pjenušava kupka prošlih vremena, zbornik studentskih seminarskih radova, ur. Milovan Tatarin, Pedagoški fakultet, Osijek, 2003.

Jezična utakmica, zbornik radova studenata kroatistike, ur. Branko Kuna, Filozofski fakultet, Osijek, 2006.

RaDaR, zbornik radova studenata i profesora, ur. Vlasta Rišner i Zlata Šundalić, Filozofski fakultet, Osijek, 2008.

Držić u indeksu, zbornik radova studenata dodiplomskoga studija Hrvatskoga jezika i književnosti 2008./2009., ur. Milovan Tatarin, Tamara Damjanović, Marko Ek, Filozofski fakultet, Osijek, 2009.
 
I, Too, Sing America: Students' Essays in the 20th Century American Literatureur. Jasna Poljak Rehlicki, Filozofski fakultet Osijek, 2016.
 
Bilten Studentskih radova iz filozofije, god. 2. br. 2., ur. Boško Pešić, 2016.
 

STUDENTSKE UDRUGE


Klub studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku je strukovna studentska udruga koju su utemeljili studenti psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku  radi promicanja interesa studenata psihologije i unaprjeđenja psihološke struke. Naziv Udruge je Klub studenata psihologije Filozofskog fakulteta u Osijeku. Skraćeni naziv Kluba je Psihos. Naziv udruge na engleskom jeziku glasi Psychology Students Association of Philosophy Study of University of Osijek. Znak Kluba je poznata optička iluzija ''Rubinov vrč'' (dva simetrična profila lica), između kojih se nalazi stilizirano grčko slovo ''psi''.
 
Kontakt:
e-mail: psihoos@yahoo.com
URL: http://psihos.blog.hr
 
 
 
Klub studenata informacijskih znanosti "Libros" je udruga koju su utemeljili studenti Katedre za knjižničarstvo Pedagoškog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (sada Odsjeka za Informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) 2002. godine. Ciljevi Kluba su djelatna skrb za ostvarivanje obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata; utjecanje na kvalitetu studija te poštivanje studentskih prava i sloboda; promicanje knjižničarstva i informacijskih znanosti kao struke; sudjelovanje u radu Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku; povezivanje i suradnja s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu te šire u Hrvatskoj i u svijetu. Klub izdaje i časopis "Libros"

Kontakt:
e-mail: libros@ffos.hr
URL: http://oziz.ffos.hr/libros/

Klub studenata povijesti ISHA - Osijek
 
Klub studenata povijesti ISHA - Osijek član je Međunarodnog udruženja studenata povijesti (International Students of History Association - ISHA) i djeluje pri Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku.  Studentska udruga, ISHA-Osijek u suradnji s Filozofskim fakultetom u Osijeku, održala je u razdoblju od 27. prosinca 2007. do 2. siječnja 2008. godine međunarodni seminar s temom „Rat“. (Izvještaj i fotografije.)
Blog Udruge studenata povijesti ISHA-Osijek dostupan je na adresi:http://ishaosijek.blogspot.com/
 

Studentski književni klub ALEPH

Studentski književni klub ALEPH osnovan je 2005. Cilj je Kluba razvoj i promicanje kulture u studentskoj populaciji, skrb o ostvarivanju obrazovnih, društvenih, kulturnih i drugih interesa studenata, utjecanje na kvalitetu studija te poštivanje studentskih prava i sloboda, sudjelovanje u radu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, povezivanje i suradnja s drugim studentskim i sličnim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu te šire, u Hrvatskoj i u svijetu. Osim toga, Klub pomaže studentima u ostvarivanju prava posredovanjem u komunikaciji između studenata i upravnih tijela sveučilišnih i drugih institucija, organizira skupove, seminara i sl., organizira stručne izlete i putovanja s ciljem promicanja kulture. Osnovna načela Kluba jesu poštivanje različitosti stavova, misli i ideja, sloboda izbora, samostalnost organizacije u radu, javnost i demokratičnost mišljenja te odgovornost pojedinca i organizacije za rad.