NATJEČAJ ZA STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA FFOS


Studentski zbor

Drage kolegice i kolege, dosadašnjoj studentskoj pravobraniteljici FFOS-a Ani Buljan istekao je mandat te ovim putem otvaramo natječaj za novog studentskog pravobranitelja. Prijaviti se mogu svi studenti Filozofskog fakulteta u Osijeku sukladno Zakonu, općem aktu Fakulteta i općem aktu Studentskog zbora. Za studentskog pravobranitelja ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine studija nije ostvario minimalno 60 ECTS bodova.

Pozivamo sve zainteresirane da se jave na Facebook stranicu ili mail Studentskog zbora (ffos.sz@gmail.com), predsjedniku Dominiku Škarici ili zamjeniku predsjednika Miroslavu Kujundžiću.

Natječaj je otvoren do 15. prosinca 2017.

 

Nešto više o ulozi studentskog pravobranitelja:

- prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim

  tijelima Fakulteta,

- savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

- može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava i

- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Fakulteta i općim aktima Sveučilišta i Fakulteta

> mandat studentskog pravobranitelja traje jednu akademsku godinu