Djelatnost i zadatci


Sustav za kvalitetu

Ured za unapređivanje kvalitete obrazovanja je ustrojbena jedinica Fakulteta koja djeluje usklađeno sa Sveučilišnim centrom za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja.

U suradnji s Povjerenstvom za osiguravanje i unapređivanje kvalitete visokog obrazovanja organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja, unapređenja i promicanja kvalitete, te dijele odgovornost za osiguranje i unapređivanje kvalitete na Fakultetu.

Temeljna djelatnost Ureda je da daje inicijative i provodi razvojne programe, definirane standarde i kriterije Sveučilišnog Centra u svrhu kontinuiranog osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete, posebice:

  • sudjeluje u postupcima unutarnjeg i vanjskog vrednovanja te razvija metode za istraživanje različitih aspekata kvalitete obrazovanja;
  • prikuplja potrebne informacije za analize Sveučilišnog Centra;
  • u suradnji sa Sveučilišnim Centrom potiče stručno usavršavanje nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja u području kvalitete;
  • sustavno provodi utvrđene karakteristične pokazatelje kvalitete;
  • sudjeluje u raspravama o kvaliteti, širenju kulture kvalitete u akademskoj i neakademskoj javnosti.