Nagrade studentima


Sustav za kvalitetu

Na Filozofskom fakultetu njegujemo kako izvrsnost u studiranju tako i društveni angažman i volontiranje naših studenata. Imena dosadašnjih dobitnika nagrada za izvrsnost u studiranju i nagrada za izvannastavne aktivnosti možete pronaći na poveznicama ispod.


AK. GODINA 2016./2017.

 A) Uspješnost u studiranju

 B) Izvannastavne aktivnosti

 

AK. GODINA 2015./2016.

 A) Uspješnost u studiranju

 B) Izvannastavne aktivnosti

 

AK. GODINA 2014./2015.

A) Uspješnost u studiranju


AK. GODINA 2013./2014.

A) Uspješnost u studiranju

B) Izvannastavne aktivnosti