Povijesni prikaz


Sustav za kvalitetu

  • 16. siječnja 2006. Odlukom Dekana imenovano je prvo Povjerenstvo za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja koje su činili prodekan za nastavu, tajnik, predstavnik nastavnika, predstavnik asistenata i predstavnik studenata. 
  • 8. travnja 2008. ustrojen je Ured za unapređenje kvalitete obrazovanja u kojem rade dva djelatnika – voditelj Ureda i stručni referent.
  • Fakultetsko je vijeće 25. veljače 2009. donijelo Pravilnik o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Filozofskom fakultetu. Tim je Pravilnikom sastav Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja proširen na devet članova, te ga od tada čine: prodekan za nastavu, tajnik Fakulteta, voditelj Ureda, tri predstavnika nastavnika, dva predstavnika asistenata i predstavnik studenata. 
  • Odredbom članka 44. Statuta Filozofskog fakulteta (od 11. ožujka 2009.) utvrđeno je da Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja kao svoje stalno tijelo. 
  • Od 2009. godine se praćenje i unapređivanje kvalitete obrazovanja na Fakultetu provodi kroz rad Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja. Povjerenstvo i Ured djeluju usklađeno i dijele odgovornost za osiguranje i unapređivanje kvalitete u svim područjima djelovanja Fakulteta.
  • Povijesni prikaz