Povjerenstva i odbori FFOS


Sustav za kvalitetu

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Jezikoslovlje - 28. lipnja 2017. - 28. lipnja 2021.

 • izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, članica
 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, članica
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj, član
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, članica

 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti - Književnost i kulturni identitet - 5. srpnja 2018. - 4. srpnja 2022.

 • izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Zoltan Medve, član
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, članica
 • doc. dr. sc. Ljubica Matek, članica
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, članica

 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti - Pedagogija i kultura suvremene škole 28. lipnja 2017. - 28. lipnja 2021.

 • izv. prof. dr. sc. Branko Bognar, predsjednik
 • doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, član
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica

 

Etičko povjerenstvo (1. lipnja 2015. – 31. svibnja 2019.)

 • prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, predsjednik; prof. dr. sc. Zlatko Miliša, zamjenik
 • Demian Papo, član; dr. sc. Dino Krupić, zamjenik
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, članica; doc. dr. sc. Valerija Križanić, zamjenica
 • Đurđica Ivković, dipl. iur., članica; Domagoj Burazin,mag. iur., univ. spec. publ. admin., zamjenik
 • , predstavnica studenata, član; , zamjenik

 

ISVU koordinator

 •  Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin.

 

Odbor za opće akte (1. prosinca 2017. – 30. studenog 2021.)

 • Đurđica Ivković, dipl. iur., predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, članica
 • izv. prof. dr. sc. Željko Senković, član
 • prof. dr. sc. Gorka Vuletić, članica
 • doc. dr. sc. Anita Papić, članica
 • doc. dr. sc. Boris Bosančić, član
 • Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. public. admin., član

 

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2018.)

 • prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, predsjednica (1. listopada 2016. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, zamjenik predsjednice (1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Goran Rem (1. listopada 2016. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Milica Lukić (4. srpnja 2018. - 31. prosinca 2018.)

 

Odbor za izdavačku djelatnost (1. prosinca 2017. - 30. studenoga 2019.)

 • prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik
 • prof. dr. sc. Milica Lukić, članica
 • Mirna Gilman Ranogajec, asistentica, članica
 • Sanja Marenić, dipl. oec., članica
 • Vladimir Poličić, dipl. oec., član

 

Knjižnični odbor (1. studenoga 2017. – 31. listopada 2019.)

 • izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, predsjednica
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, članica
 • dr. sc. Vesna Radičević, knjiž. savjetnica, članica

 

Povjerenstvo za studijske programe (od 5. srpnja 2018. - 4. srpnja 2022.)

 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, predsjednica / doc. dr. sc. Leonard Pon, zamjenik
 • izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, članica / doc. dr. sc. Ljubica Matek, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc. Vladimir Jelkić, član / doc. dr. sc. Zdravko Perić, zamjenik člana
 • izv. prof. dr. sc. Krešimir Šimić, član / doc. dr. sc. Maja Glušac, zamjenica člana
 • izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, član / izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki Samardžić, članica / izv. prof. dr. sc. Žombor Labadi, zamjenik članice
 • doc. dr. sc. Sanja Cimer, članica / doc. dr. sc. Ivana Jozić, zamjenica članice
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član / doc. dr. sc. Renata Jukić, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Denis Njari, član / doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, zamjenica člana
 • doc. dr. sc. Ivana Marčinko, članica / doc. dr. sc. Ana Kurtović, zamjenica članice
 • doc. dr. sc. Anita Dremel, članica / izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, zamjenik članice
 • dr. sc. Mirna Varga, članica / dr. sc. Ninočka Truck Biljan, zamjenica članice

 

Stegovno povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka  (8. ožujka 2018. – 7. ožujka 2022.)

 • doc. dr. sc. Zlatko Đukić, član; doc. dr. sc. Sanja Cimer, zamjenica
 • doc. dr. sc. Boško Pešić, član; doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, zamjenica
 • dr. sc. Sanja Simel, članica; Juraj Jurlina, asistent, zamjenik

 

Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Fakulteta  (1. listopada 2018. - 30. rujna 2022.)

 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, predsjednica
 • doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, članica
 • dr. sc. Senka Gazibara, asistentica, članica
 • doc. dr. sc. Ivana Martinović, članica
 • doc. dr. sc. Dragica Dragun, članica
 • mr. sc. Silvija Galić, viša predavačica, članica

 

Radna skupina za analizu mrežnih stranica Fakulteta (1. listopada 2017. - 30. rujna 2022.)

 • mr. sc. Marija Bubalo, viša predavačica, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ana Babić Čikeš, poslijedoktorandica, članica
 • doc. dr. sc. Kristina Feldvari, članica
 • Ivana Šarić Šokčević, asistentica, članica
 • Sergej Filipović, asistent, članica

 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada (10. studenog 2016. - 9. studenog 2020.)

 • prof. dr. sc. Loretana Farkaš, predsjednica
 • prof. dr. sc. Mario Brdar, član
 • prof. dr. sc. Damir Hasenay, član
 • izv. prof. dr. sc. Željko Senković, član
 • doc. dr. sc. Sanja Cimer, članica
 • doc. dr. sc. Ivana Jozić, za zamjenu člana
 • prof. dr. sc. Marijan Krivak, za zamjenu člana

 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima 

 • doc. dr. sc. Leonard Pon, predsjednik (1. listopada 2018. - 30. rujna 2022.)
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, član (1. listopada 2018. - 30. rujna 2022.)
 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, članica (1. listopada 2018. - 30. rujna 2022.)
 • Ljiljana Pintarić, asistentica, članica (1. listopada 2018. - 30. rujna 2022.)
 • Dominik Škarica, student, član (1. listopada 2018. - 30. rujna 2020.)

 

Povjerenstvo za izradu znanstvenog portala Fakulteta (26. listopada 2011.)

 • prof. dr. sc. Marija Omazić, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Boris Badurina
 • doc. dr. sc. Daniela Šincek (od 1. listopada 2014.)
 • izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar

Povjerenstvo za karijerno savjetovanje (6. lipnja 2018.)

 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, predsjednica           
 • prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente, član
 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno učenje, članica
 • Mislav Mihaljević, mag. iur., član.

 

Koordinator za Erasmus

 • Blaženka Šoštarić, viša lektorica (1. studenog 2016. - 31. listopada 2018.)

 

Povjerenstvo zaduženo za organizaciju i provođenje Otvorenog četvrtka  (1. kolovoza 2016. - 31. srpnja 2018.)

 • doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, predsjednica (12. rujna 2018. - 11. rujna 2020.)
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, članica (12. rujna 2018. - 11. rujna 2020.)
 • Dominik Škarica, student, član (8. ožujka 2018. - 7. ožujka 2020.)

 

Uredničko vijeće Kroatističke biblioteke Filozofskog fakulteta (1. veljače 2015. - 31. siječnja 2019.)

 • prof. dr. sc. Zlata Šundalić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, zamjenica predsjednice
 • prof. dr. sc. Goran Rem, član
 • prof. dr. sc. Loretana Farkaš, članica
 • doc. dr. sc. Ivan Trojan, član
 • doc. dr. sc. Maja Glušac, članica (od 16. svibnja 2016.)

 

Povjerenstvo za provođenje revizije knjižnične građe u 2015.

 • Lana Šuster, diplomirana knjižničarka, predsjednica
 • dr. sc. Vesna Radičević, knjižničarska savjetnica, članica
 • Bernardica Plašćak, viša knjižničarka, članica
 • doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, poslijedoktorandica, članica
 • doc. dr. sc. Zdravko Perić, član
 • dr. sc. Ivana Pepić, poslijedoktorandica, članica
 • doc. dr. sc. Kristina Feldvari, članica 
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, članica
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, članica
 • Ivana Duvnjak, asistentica, članica
 • Gabriela Dobsai, asistentica, članica
 • mr. sc. Silvija Galić, predavačica, članica

 

Članstvo u Fakultetskome vijeću od 25. veljače 2015. do 24. veljače 2019.- predstavnici nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

 • dr. sc. Ninočka Truck Biljan, viša predavačica
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • dr. sc. Senka Gazibara, asistentica
 • Đurđica Ivković, dipl. iur.

 

Uredništvo javnih mrežnih stranica Fakulteta (19. studenoga 2018. - 18. studenoga 2022.)

 • prof. dr. sc. Milica Lukić, glavna urednica
 • izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar, član
 • doc. dr. sc. Gordana Lesinger, članica
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica, članica

Povjerenstvo za sigurnost informacijskih sustava Fakulteta:

 • Zoltan Juhas, prof., predsjednik Povjerenstva, zaposlenik Odjeljka za informatiku i računalnu opremu
 • prof. dr. sc. Milica Lukić, članica, predstavnica Uprave, preodekanica za razvojno-stručni rad
 • Đurđica Ivković, dipl. iur., članica, predstavnica ostalih zaposlenika
 • Josip Babić, član, predstavnik vanjskih davatelja usluga
 • Ivana Jozinović, članica, predstavnik studenata

 

Povjerenstvo za rješavanje molbi polaznika programa za cjeloživotno obrazovanje

 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, članica
 • doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • doc. dr. sc. Ana Kurtović, članica
 • prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, članica
 • Đurđica Ivković, dipl. iur., članica
 • Jasmina Šmider, članica

 

Povjerenstvo za popis i otpis osnovnih sredstava predviđenih za donaciju

 • Miroslav Katić, prof., predsjednik
 • Dragan Špoljarić, član
 • Željko Tikas, član

 

ECTS koordinatori ustrojbenih jedinica i doktorskih studija (22. listopada 2015.)

 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, doktorski studij Jezikoslovlje 
 • prof. dr. sc. Milovan Tatarin, doktorski studij Književnost i kulturni identitet
 • izv. prof. dr. sc. Goran Livazović, doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole
 • prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, Odsjek za njemački jezik i književnost - jednopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, Odsjek za njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Dubravka Vidaković-Erdeljić, Odsjek za engleski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Silvija Ćurak, Odsjek za hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Ivana Mikulić, Odsjek za hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij
 • Luka Pejić, asistent, Odsjek za povijest
 • izv. prof. dr. sc. Davor Balić, Odsjek za filozofiju
 • dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, Odsjek za psihologiju
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske znanosti - jednopredmetni studij
 • izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković Odsjek za informacijske znanosti - dvopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Renata Jukić,  Odsjek za pedagogiju
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, Katedra za mađarski jezik i književnost
 • dr. sc. Dubravka Kuna, prof. viši predavač, Katedra za zajedničke sadržaje
 • izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, Katedra za sociologiju

 

 Koordinatori ustrojbenih jedinica za znanost (22. listopada 2015.)

 • doc. dr. sc. Sonja Novak, Odsjek za njemački jezik i književnost 
 • doc. dr. sc. Goran Schmidt, Odsjek za engleski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Maja Glušac, Odsjek za hrvatski jezik i književnost 
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, Odsjek za povijest
 • izv. prof. dr. sc. Željko Senković, Odsjek za filozofiju
 • prof. dr. sc. Gorka Vuletić, Odsjek za psihologiju
 • doc. dr. sc. Anita Papić, Odsjek za informacijske znanosti 
 • doc. dr. sc. Goran Livazović, Odsjek za pedagogiju
 • izv. dr. sc. Zoltan Medve, Katedra za mađarski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Anita Dremel, Katedra za sociologiju
 • dr. sc. Dubravka Kuna, Katedra za zajedničke sadržaje

 

Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (1. studenoga 2017.- 31. listopada 2019.)

 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predsjednica 
 • doc. dr. sc. Vesna Bjedov, članica
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, članica

 

Povjerenstvo za nastavu i studente (1. listopada 2017. - 30. rujna 2021.)

 • doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente, predsjednik
 • (doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, zamjenica predsjednika)
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica
 • (Đurđica Ivković, dipl. iur., pomoćnica tajnika Fakulteta, zamjenica tajnice Fakulteta)
 • Katarina Brkić, mag. iur., stručna suradnica za studentska pitanja, članica
 • (Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., voditelj Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, zamjenik)
 • doc. dr. sc. Renata Jukić, članica (doc. dr. sc. Stephanie Jug, zamjenica)
 • Dino Musić, student, član (Tena Babić Sesar, studentica poslijediplomskog studija, zamjenica)

 

Povjerenstvo za provođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete u 2018.:

 1. Doc. dr. sc. Draženka Molnar, predsjednica, predstavnica nastavnika (Odsjek za engleski jezik i književnost)
 2. Doc. dr. sc. Jasmina Tomašić Humer, zamjenica predsjednice, predstavnica nastavnika (Odsjek za psihologiju)
 3. Dr. sc. Darko Lacović, poslijedoktorand, član, predstavnik suradničkih zvanja (Odsjek za informacijske znanosti)
 4. Ana Keglević, asistentica, članica, predstavnica suradničkih zvanja (Odsjek za njemački jezik i književnost)
 5. Valerija Kitin, stručna referentica, članica, predstavnica administrativnog osoblja (Ured za studente)
 6. Slavica Svalina, voditeljica Ureda za kadrovske, opće i administrativne poslove, članica, predstavnica administrativnog osoblja (Ured za kadrovske, opće i administrativne poslove)
 7. Daniel Kutin, novinar Hrvatske radiotelevizije, član, predstavnik vanjskih dionika (Radio Osijek)
 8. Petar Rudić, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija Hrvatskog jezika i književnosti i povijesti, član, predstavnik studenata

Povjerenstvo za pripremu provedbe e-upisa

 • doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente, predsjednik
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica
 • Katarina Brkić, mag. iur., stručna suradnica za studentska pitanja, članica
 • Miroslav Katić, prof., član
 • izv. prof. dr. sc. Boris Badurina, član

Radna skupina za promidžbu Fakulteta

 • doc. dr. sc. Goran Milić, predsjednik
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Ana Keglević, asistentica
 • dr. sc. Sanja Simel Pranjić, asistentica
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki - Samardžić
 • doc. dr. sc. Kristina Feldvari
 • Hrvoje Potlimbrzović, asistent
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica
 • Sergej Filipović, asistent
 • Juraj Jurlina, asistent

Povjerenstvo za Smotru Sveučilišta

 • prof. dr. sc. Ivan Trojan, predsjednik
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Ana Keglević, asistentica
 • doc. dr. sc. Goran Milić
 • dr. sc. Senka Gazibara, asistentica
 • Gabriela Dobsai, asistentica
 • dr. sc. Darko Lacović, poslijedoktorand
 • Hrvoje Potlimbrzović, asistent
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica
 • Sergej Filipović, asistent
 • Juraj Jurlina, asistent

 

Povjerenstvo za upise na diplomske studije u akademskoj godini 2018./2019.

 • doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente predsjednik / doc. dr. sc. Ana Jakopec, prodekanica za studijske progame i cjeloživotno učenje, zamjenica predsjednika
 • Katarina Perković, mag. iur., stručni suradnik za studentska pitanja, članica / Valerija Kitin, stručna referentica za studentsa pitanja, zamjenica
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica / Đurđica Ivković, dipl. iur., pomoćnica tajnice Fakulteta, zamjenica