Povjerenstva i odbori FFOS


Sustav za kvalitetu

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti – Jezikoslovlje - 28. lipnja 2017. - 28. lipnja 2021.

 • izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak-Erdeljić, predsjednica
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve, članica
 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, članica
 • prof. dr. sc. Branimir Belaj, član
 • izv. prof. dr. sc. Branko Kuna, član

 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti - Književnost i kulturni identitet - 28. lipnja 2017. - 28. lipnja 2021.

 • prof. dr. sc. Milovan Tatarin, predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Zoltan Medve, član
 • izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić, članica
 • doc. dr. sc. Ljubica Matek, članica
 • izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić, članica

 

Povjerenstvo za stjecanje doktorata znanosti - Pedagogija i kultura suvremene škole 28. lipnja 2017. - 28. lipnja 2021.

 • izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić-Kuzmanović, predsjednica
 • doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • doc. dr. sc. Goran Livazović, član
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, članica

 

Etičko povjerenstvo (1. lipnja 2015. – 31. svibnja 2019.)

 • prof. dr. sc. Hrvoje Lepeduš, predsjednik; prof. dr. sc. Zlatko Miliša, zamjenik
 • Demian Papo, član; dr. sc. Dino Krupić, zamjenik
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, članica; doc. dr. sc. Valerija Križanić, zamjenica
 • Đurđica Ivković, dipl. iur., članica; Domagoj Burazin, dipl. iur., zamjenik
 • Diana Viduka, predstavnica studenata, članica; Mia Filipov, zamjenica

 

ISVU koordinator

 •  Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. public. admin.

 

Odbor za opće akte (1. prosinca 2017. – 30. studenog 2021.)

 • Đurđica Ivković, dipl. iur., predsjednik
 • izv. prof. dr. sc. Jelena Lakuš, članica
 • izv. prof. dr. sc. Željko Senković, član
 • izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, članica
 • doc. dr. sc. Anita Papić, članica
 • doc. dr. sc. Boris Bosančić, član
 • Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. public. admin., član

 

Odbor za provjeru ispunjavanja uvjeta za izbor u zvanja (1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2018.)

 • prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, predsjednica (1. listopada 2016. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Zlatko Miliša, zamjenik predsjednice (1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog (1. siječnja 2015. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Goran Rem (1. listopada 2016. - 31. prosinca 2018.)
 • prof. dr. sc. Željko Uvanović (1. listopada 2016. - 31. prosinca 2018.)

 

Odbor za izdavačku djelatnost (1. prosinca 2017. - 30. studenoga 2019.)

 • prof. dr. sc. Zoran Velagić, predsjednik
 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, članica
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, članica
 • Sanja Marenić, dipl. oec., članica
 • Vladimir Poličić, dipl. oec., član

 

Knjižnični odbor (1. studenoga 2017. – 31. listopada 2019.)

 • izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, predsjednica
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, članica
 • dr. sc. Vesna Radičević, knjiž. savjetnica, članica

 

Povjerenstvo za nastavničke studije (7. srpnja 2010.)

 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica (od 1. prosinca 2011., predsjednica od 1. listopada 2014.)
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, zamjenik predsjednice (od 7. srpnja 2010.)
 • prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač (od 7. srpnja 2010.)
 • izv. prof. dr. sc. Željko Senković (od 7. srpnja 2010.)
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Bagarić Medve (od 7. srpnja 2010.)
 • izv. prof. dr. sc. Zoltan Medve (od 1. veljače2013.)
 • doc. dr. sc. Vesna Bjedov (od 7. srpnja 2010.)

 

Povjerenstvo za nenastavničke studije (17. listopada 2011.)

 •   izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica (od 1. listopada 2014.)
 •   prof. dr. sc. Marija Omazić, zamjenica predsjednice (od 17. listopada 2011.)
 •   prof. dr. sc. Ružica Pšihistal (od 17. listopada 2011.)
 •   izv. prof. dr. sc. Željko Senković (od 17. listopada 2011.)
 •   prof. dr. sc. Milica Lukić (od 17. listopada 2011.)
 •   prof. dr. sc. Zoran Velagić (od 17. listopada 2011.)
 •   izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić (od 17. listopada 2011.)
 •   doc. dr. sc. Sanja Cimer (od 17. listopada 2011.)
 •   doc. dr. sc. Ana Jakopec (od 24. veljače 2016.)
 •   dr. sc. Dubravka Kuna, viša predavačica (od 17. listopada 2011.)
 •   doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, poslijedoktorandica (od 1. prosinca 2012)

 

Stegovno povjerenstvo za provođenje stegovnog postupka  (8. ožujka 2018. – 7. ožujka 2022.)

 • doc. dr. sc. Zlatko Đukić, član; doc. dr. sc. Sanja Cimer, zamjenica
 • doc. dr. sc. Boško Pešić, član; doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, zamjenica
 • dr. sc. Sanja Simel, članica; Monika Molnar Ljubić, asistentica, zamjenica

 

Stegovni sud za studente

 • doc. dr. sc. Daniela Šincekš, predsjednica; doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, zamjenica
 • izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić, član; izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković, zamjenica
 • Miroslav Kujundžić, student, član; Martina Ivanko, studentica, zamjenica

       Mandat nastavnika traje od 1.ožujka 2017. - 28. veljače 2019., a studenata od 30. studenog 2016. - 29. studenog 2018.

 

Radna skupina za praćenje provedbe Strategije razvoja Fakulteta  (1. listopada 2017. - 30. rujna 2022.)

 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, predsjednica
 • doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, članica
 • Senka Gazibara, asistentica, članica
 • doc. dr. sc. Ivana Martinović, članica
 • doc. dr. sc. Dragica Dragun, članica
 • mr. sc. Silvija Galić, viša predavačica, članica

 

Radna skupina za analizu mrežnih stranica Fakulteta (1. listopada 2017. - 30. rujna 2022.)

 • mr. sc. Marija Bubalo, viša predavačica, predsjednica
 • dr. sc. Ana Babić Čikeš, poslijedoktorandica, članica
 • dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica, članica
 • Ivana Šarić Šokčević, asistentica, članica
 • Sergej Filipović, asistent, članica

 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada (10. studenog 2016. - 9. studenog 2020.)

 • prof. dr. sc. Loretana Farkaš, predsjednica
 • prof. dr. sc. Mario Brdar, član
 • prof. dr. sc. Damir Hasenay, član
 • izv. prof. dr. sc. Željko Senković, član
 • doc. dr. sc. Ivana Jozić, za zamjenu člana
 • izv. prof. dr. sc. Marijan Krivak, za zamjenu člana

 

Povjerenstvo za dodjelu nagrada i pohvala studentima 

 • doc. dr. sc. Leonard Pon, predsjednik (8. ožujka 2018. - 30. rujna 2018.)
 • doc. dr. sc. Boris Bosančić, član (1. studenoga 2015. - 30. rujna 2018.)
 • doc. dr. sc. Draženka Molnar, članica (1. studenoga 2015. - 30. rujna 2018.)
 • Dino Krupić, asistent, član (1. studenoga 2015. - 30. rujna 2018.)
 • Dominik Turković, student, član (8. ožujka 2018. - 7. ožujka 2020.)

 

 Povjerenstvo za izradu znanstvenog portala Fakulteta (26. listopada 2011.)

 • prof. dr. sc. Marija Omazić, predsjednica
 • doc. dr. sc. Boris Badurina
 • doc. dr. sc. Daniela Šincek (od 1. listopada 2014.)
 • izv. prof. dr. sc. Goran Tanacković Faletar

 

Koordinator za Erasmus

 • Blaženka Šoštarić, viša lektorica (1. studenog 2016. - 31. listopada 2018.)

 

Povjerenstvo zaduženo za organizaciju i provođenje Otvorenog četvrtka  (1. kolovoza 2016. - 31. srpnja 2018.)

 • doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, predsjednica (1. kolovoza 2016. - 31. srpnja 2018.)
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, članica (1. kolovoza 2016. - 31. srpnja 2018.)
 • Dominik Škarica, student, član (8. ožujka 2018. - 7. ožujka 2020.)

 

Uredničko vijeće Kroatističke biblioteke Filozofskog fakulteta (1. veljače 2015. - 31. siječnja 2019.)

 • prof. dr. sc. Zlata Šundalić, predsjednica
 • prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, zamjenica predsjednice
 • prof. dr. sc. Goran Rem, član
 • prof. dr. sc. Loretana Farkaš, članica
 • doc. dr. sc. Ivan Trojan, član
 • doc. dr. sc. Maja Glušac, članica (od 16. svibnja 2016.)

 

Povjerenstvo za provođenje revizije knjižnične građe u 2015.

 • Lana Šuster, diplomirana knjižničarka, predsjednica
 • dr. sc. Vesna Radičević, knjižničarska savjetnica, članica
 • Bernardica Plašćak, viša knjižničarka, članica
 • doc. dr. sc. Jasna Poljak Rehlicki, poslijedoktorandica, članica
 • dr. sc. Zdravko Perić, poslijedoktorand, član
 • dr. sc. Ivana Pepić, poslijedoktorandica, članica
 • dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica, članica 
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, članica
 • izv. prof. dr. sc. Mirko Lukaš, član
 • izv. prof. dr. sc. Jasna Šimić, članica
 • Ivana Duvnjak, asistentica, članica
 • Gabriela Dobsai, asistentica, članica
 • mr. sc. Silvija Galić, predavačica, članica

 

Članstvo u Fakultetskome vijeću od 25. veljače 2015. do 24. veljače 2019.- predstavnici nastavnika, suradnika i ostalih zaposlenika

 • dr. sc. Ninočka Truck Biljan, viša predavačica
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Senka Gazibara, asistentica
 • Đurđica Ivković, dipl. iur.

 

Uredništvo javnih mrežnih stranica Fakulteta (15. listopada 2015. - 15. listopada 2017.)

 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, glavna urednica
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, mrežni administrator Odsjeka za povijest
 • doc. dr. sc. Anita Papić, mrežna administratorica Odsjeka za informacijske znanosti
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, mrežna administratorica Odsjeka za hrvatski jezik i književnost
 • dr. sc. Sanja Simel Pranjić, mrežna administratorica Odsjeka za pedagogiju
 • doc. dr. sc. Melita Aleksa Varga, mrežna administratorica Odsjeka za njemački jezik i književnost
 • Snježana Babić, mrežna administratorica Odsjeka za njemački jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Ana Jakopec, mrežna administratorica Odsjeka za psihologiju
 • Demian Papo, mrežni administrator Odsjeka za filozofiju
 • izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić, mrežna administratorica Odsjeka za engleski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Goran Milić, mrežni administrator Odsjeka za engleski jezik i književnost
 • Gabriela Dobsai, mrežna administratorica Katedre za mađarski jezik i književnost
 • mr. sc. Silvija Galić, mrežna administratorica Katedre za zajedničke sadržaje

 

Povjerenstvo za sigurnost informacijskih sustava Fakulteta:

 • Zoltan Juhas, prof., predsjednik Povjerenstva, zaposlenik Odjeljka za informatiku i računalnu opremu
 • izv. prof. dr. sc. Silvija Ručević, članica, predstavnica Uprave, preodekanica za razvojno-stručni rad
 • Đurđica Ivković, dipl. iur., članica, predstavnica ostalih zaposlenika
 • Josip Babić, član, predstavnik vanjskih davatelja usluga
 • Adam Tuković, član, predstavnik studenata

 

Povjerenstvo za rješavanje zamolbi polaznika na Odsjeku za cjeloživotno obrazovanje (12. listopada 2017. - 11. listopada 2018.)

 • izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, predsjednica
 • doc. dr. sc. Ana Kurtović, članica
 • doc. dr. sc. Renata Jukić, članica
 • prof. dr. sc. Višnja Pavičić Takač, članica
 • Katarina Brkić, mag. iur., članica
 • Jasmina Šmider, članica

 

Povjerenstvo za popis i otpis osnovnih sredstava predviđenih za donaciju

 • Miroslav Katić, prof., predsjednik
 • Dragan Špoljarić, član
 • Željko Tikas, član

 

ECTS koordinatori ustrojbenih jedinica i doktorskih studija (22. listopada 2015.)

 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, doktorski studij Jezikoslovlje 
 • prof. dr. sc. Milovan Tatarin, doktorski studij Književnost i kulturni identitet
 • izv. prof. dr. sc. Vesna Buljubašić Kuzmanović, doktorski studij Pedagogija i kultura suvremene škole
 • prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, Odsjek za njemački jezik i književnost - jednopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Stephanie Jug, Odsjek za njemački jezik i književnost - dvopredmetni studij
 • doc. dr. sc. Dubravka Vidaković-Erdeljić, Odsjek za engleski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Tina Varga Oswald, Odsjek za hrvatski jezik i književnost - jednopredmetni studij
 • izv. prof. dr. sc. Jakov Sabljić, Odsjek za hrvatski jezik i književnost - dvopredmetni studij
 • Luka Pejić, asistent, Odsjek za povijest
 • izv. prof. dr. sc. Marijan Krivak, Odsjek za filozofiju
 • dr. sc. Gabrijela Vrdoljak, Odsjek za psihologiju
 • prof. dr. sc. Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske znanosti - jednopredmetni studij
 • izv. prof. dr. sc. Sanjica Faletar Tanacković Odsjek za informacijske znanosti - dvopredmetni studij
 • dr. sc. Sanja Španja, poslijedoktorandica,  Odsjek za pedagogiju
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić, Katedra za mađarski jezik i književnost
 • dr. sc. Mirna Varga, prof. viši predavač, Katedra za zajedničke sadržaje
 • izv. prof. dr. sc. Željko Pavić, Studij sociologije

 

 Koordinatori ustrojbenih jedinica za znanost (22. listopada 2015.)

 • dr. sc. Sonja Novak, Odsjek za njemački jezik i književnost 
 • izv. prof. dr. sc. Gabrijela Buljan, Odsjek za engleski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Maja Glušac, Odsjek za hrvatski jezik i književnost 
 • doc. dr. sc. Domagoj Tomas, Odsjek za povijest
 • doc. dr. sc. Boško Pešić, Odsjek za filozofiju
 • izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, Odsjek za psihologiju
 • doc. dr. sc. Anita Papić, Odsjek za informacijske znanosti 
 • doc. dr. sc. Goran Livazović
 • izv. dr. sc. Zoltan Medve, Katedra za mađarski jezik i književnost
 • doc. dr. sc. Anita Dremel, Studij sociologije
 • dr. sc. Dubravka Kuna, Katedra za zajedničke sadržaje

 

Ispitno povjerenstvo za polaganje ispita iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja stalnog boravka (1. studenoga 2017.- 31. listopada 2019.)

 • doc. dr. sc. Ana Mikić Čolić, predsjednica 
 • doc. dr. sc. Vesna Bjedov, članica
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, članica

 

Povjerenstvo za nastavu i studente (1. listopada 2017. - 30. rujna 2021.)

 • doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente, predsjednik
 • (izv. prof. dr. sc. Dubravka Božić Bogović, prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje, zamjenica predsjednika)
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica
 • (Đurđica Ivković, dipl. iur., pomoćnica tajnika Fakulteta, zamjenica tajnice Fakulteta)
 • Katarina Brkić, mag. iur., stručna suradnica za studentska pitanja, članica
 • (Domagoj Burazin, mag. iur., univ. spec. publ. admin., voditelj Ureda za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja, zamjenik)

 

Povjerenstvo za provođenje unutarnje prosudbe sustava za osiguravanje kvalitete u 2017.:

 • prof. dr. sc. Marija Omazić, predsjednica, predstavnica nastavnika
 • doc. dr. sc. Slađana Josipović Batorek, zamjenica predsjednika, predstavnica nastavnika
 • Senka Gazibara, asistentica, članica, predstavnica asistenata
 • Dino Krupić, član, predstavnik asistenata
 • Domagoj Burazin, mag. iur., univ. pec. public. admin., član, predstavnik administrativnog osoblja
 • Vladimir Poličić, dipl. oec., član, predstavnik administrativnog osoblja
 • Anita Zeko, studentica, članica, predstavnica studenata
 • prof. dr. Zoran Sušanj, član, predstavnik vanjskih dionika

 

Povjerenstvo za pripremu provedbe e-upisa

 • doc. dr. sc. Leonard Pon, prodekan za nastavu i studente, predsjednik
 • Narcisa Vrbešić-Ravlić, mag. iur., tajnica Fakulteta, članica
 • Katarina Brkić, mag. iur., stručna suradnica za studentska pitanja, članica
 • Miroslav Katić, prof., član
 • doc. dr. sc. Boris Badurina, član

Radna skupina za promidžbu Fakulteta

 • doc. dr. sc. Goran Milić, predsjednik
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Ana Keglević, asistentica
 • dr. sc. Sanja Simel Pranjić, asistentica
 • Monika Molnar-Ljubić, asistentica
 • dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica
 • Hrvoje Potlimbrzović, asistent
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica
 • Sergej Filipović, asistent
 • Juraj Jurlina, asistent

Povjerenstvo za Smotru Sveučilišta

 • doc. dr. sc. Ivan Trojan, predsjednik
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Ana Keglević, asistentica
 • doc. dr. sc. Goran Milić
 • Senka Gazibara, asistentica
 • Monika Molnar-Ljubić, asistentica
 • dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica
 • Sergej Filipović, asistent
 • Juraj Jurlina, asistent

Radna skupina za promidžbu Fakulteta u ak. god. 2017./2018.

 • doc. dr. sc. Goran Milić
 • Ivana Duvnjak, asistentica
 • Emanuela Ham, asistentica
 • doc. dr. sc. Ana Lehocki-Samardžić
 • dr. sc. Kristina Feldvari, poslijedoktorandica
 • Hrvoje Potlimbrzović, asistent
 • dr. sc. Vera Blažević Krezić, poslijedoktorandica
 • Sergej Filipović, asistent
 • Juraj Jurlina, asistent