Struktura sustava kvalitete


Sustav za kvalitetu

Pravilnikom o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata 29. rujna 2006.) i Odlukom o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustroju i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Odluka Senata 26. lipnja 2012.) utvrđena je organizacijska struktura sustava osiguranja kvalitete Sveučilišta (vidjeti sliku 1).

Slika 1.

 

Struktura sustava kvalitete Filozofskog fakulteta i njegov odnos s tijelima kvalitete Sveučilišta prikazan je na slici 2.

 

Slika 2.

  • Ustrojbene jedinice sustava kvalitete: Sveučilišni centar za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja i Ured za osiguranje kvalitete na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta.
  • Stručna tijela za osiguranje kvalitete: Odbor za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na Sveučilištu i Povjerenstva za unapređivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta.