Obavijesti


svi doktorski studiji (Jezikoslovlje, Književnost i kulturni identitet, Pedagogija)

Obavijest doktorandima upisanima u 1. godinu poslijediplomskog studija akademske godine 2006/2007.

Studenti poslijediplomskih sveučilišnih studija Filozofskog fakulteta Osijek, koji su 1. godinu poslijediplomskog studija upisali

akademske godine 2006/2007., status studenta doktorskog studija imaju do studenoga 2016., kada istječe deset godina od upisa

na poslijediplomski studij (student koji je upisao doktorski studij s dijelom radnog vremena gubi status studenta ako u roku deset

godina od dana upisa na studij ne obrani doktorski rad i završi studij).

 Javna obrana doktorske disertacije Marije Raguž

Datum objave: 27.01.2017.


Javna obrana doktorske disertacije Marije Raguž, polaznice Poslijediplomskoga sveučilišnog studija Jezikoslovlje iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održat će se 6. veljače 2017. u 11:00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek (soba br. 40) pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

  1. izv. prof.  dr. sc. Emina Berbić Kolar, predsjednica povjerenstva
  2. doc. dr. sc. Silvija Ćurak, članica
  3. prof. dr. sc. Ljiljana Kolenić, mentorica
  4. prof. dr. sc. Vlasta Rišner, zamjenica
  5. izv. prof. dr. sc. Tanja Gradečak Erdeljić, zamjenica

Naslov doktorske disertacije glasi: Sjeveroistočni rubni govori slavonskoga dijalekta, posavskoga poddijalekta.