Obavijesti - PSS Književnost i kulturni identitet


svi doktorski studiji (Jezikoslovlje, Književnost i kulturni identitet, Pedagogija)

Obavijest o javnoj obrani doktorske disertacije Igora Gajina, 18.9.2018.docx

 

OBAVIJEST O JAVNOJ OBRANI DOKTORSKE DISERTACIJE

 

Javna obrana doktorske disertacije Nadire Puškar Mustafić, polaznice Poslijediplomskoga sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održat će se 5. lipnja 2017. u 15:00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek (soba 47) pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

 

  1. izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić
  2. doc. dr. sc. Alen Biskupović
  3. izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić
  4. doc. dr. sc. Silvija Ručević
  5. doc. dr. sc. Ivan Trojan

 

Naslov doktorske disertacije glasi: Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame.