Pretraži

Pretraga moguća po imenu, prezimenu, sobi, odsjeku i službi.

Svi A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
Ime Prezime Ured Lokal Telefon E-mail adresa Služba Odsjek
Mario Brdar 94 4711 494-711 mbrdar@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Gabrijela Buljan 94 4711 494-711 gbuljan@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Tanja Gradečak-Erdeljić 94 4712 494-712 tgradeca@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Goran Milić 94 4711 494-711 gmilic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Alma Vančura 95 4714 494-714 avancura@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Borislav Berić 72 4685 494-685 bberic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ljubica Matek 72 4685 494-685 lmatek@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Jasna Poljak Rehlicki 91 4735 494-735 jpoljak@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Sanja Runtić 91 4735 494-735 sruntic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Jadranka Zlomislić 72 4685 494-685 jzlomislic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Davor Balić 17 4741 494-741 dbalic@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Vladimir Jelkić 14 4641 494-641 vjelkic@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Željko Senković 85 4699 494-699 zsenkovic@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Martina Volarević 85 4699 494-699 mzezelj@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Branimir Belaj 55 4731 494-731 bbelaj@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ana Mikić Čolić 52 4673 494-673 amikic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Goran Tanacković Faletar 55 4731 494-731 gtanackovic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Silvija Ćurak 41 4664 94-664 scurak@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Loretana Farkaš 19 4803 494-803 lfarkas@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ninočka Truck-Biljan 61 4676 494-676 ntruck@ffos.hr KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Ljiljana Kolenić 48 4669 494-669 kolenic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Milica Lukić 23 4650 494-650 mlukic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Dubravka Brunčić 87 4703 494-703 dbruncic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Marica Liović 90 4709 494-709 mgrigic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Sanja Jukić 89 4707 494-707 sjukic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Kristina Peternai Andrić 87 4704 494-704 kpeterna@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ružica Pšihistal 77A 4720 494-720 rpsihistal@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Goran Rem 89 4707 494-707 grem@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Krešimir Šimić 26 4651 494-651 ksimic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Zlata Šundalić 48 4668 494-668 zsundalic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Milovan Tatarin 51 4672 494-672 mtatarin@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ivan Trojan 89 4707 494-707 itrojan@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Tina Varga Oswald 90 4709 494-709 tvarga@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Dragica Dragun 51 4671 494-671 ddragun@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Jakov Sabljić 90 4657 494-657 jsabljic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Slađana Josipović Batorek 79 4691 494-691 sjosipovic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Melita Aleksa Varga 71 4684 494-684 maleksa@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Snježana Babić 97 4715 494-715 babic@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Vesna Bagarić Medve 71 4684 494-684 vbagaric@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Silvija Berkec 97 4715 494-715 sberkec@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ivana Jozić 27 4653 494-653 ijozic@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Vladimir Karabalić 57 4674 494-674 vkarabalic@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Leonard Pon 57, 21 4674, 4648 494-674, 494-648 lpon@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Sanja Cimer 57 4674 494-674 scimer@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Boris Badurina 81 4695 494-695 badurina@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Hrvoje Lepeduš 65 4679 494-679 hlepedus@ffos.hr KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Ivana Vinko 5 4645 494-645 ivinko@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije
Sanjica Faletar Tanacković 77 4689 494-689 sfaletar@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Milijana Mićunović 81 4696 494-696 mmicunov@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Zoran Velagić 92 4737 494-737 zvelagic@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Romana Čačija 95 4714 494-714 rcacija@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Draženka Molnar 69 4680 494-680 drazenka@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Marija Omazić 69 4680 494-680 momazic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Višnja Pavičić Takač 69 4681 494-681 vpavicic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Kristina Kiš 35 4678 494-678 kmitric@ffos.hr
Goran Schmidt 69 4680 494-680 gschmidt@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Blaženka Šoštarić 95 4714 494-714 bsostaric@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Vlatka Ivić 95 4714 494-714 vivic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Sanda Ham 26 4651 494-651 sham@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Jadranka Mlikota 86 4701 494-701 jmlikota@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Vlasta Rišner 86 4702 494-702 vrisner@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Dubravka Božić Bogović 59 4675 494-675 dbozic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Zlatko Đukić 88 4706 494-706 zdjukic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Boris Bosančić 81 4695 494-695 bbosancic@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Kornelija Petr Balog 29 4655 494-655 kpetr@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Damir Hasenay 77 4690 494-690 dhasenay@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Ivana Martinović 30 4723 494-723 imartinovic@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Snježana Stanarević Katavić 29 4656 494-656 sstanare@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Marija Bubalo 52 4673 494-673 maja@ffos.hr KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Miroslav Katić 24 4634 494-634 kmirok@ffos.hr Ured (odjeljak) za informatiku i računalnu mrežu
Dubravka Kuna 61 4677 494-677 dkuna@ffos.hr KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Biljana Oklopčić 91 4735 494-735 boklopcic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Mirna Varga 61 4676 494-676 mvarga@ffos.hr KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Mirko Lukaš 49 4729 494-729 mlukas@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Senka Gazibara 73 4688 494-688 sgazibara@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Žombor Labadi 43 4666 494-666 zlabadi@ffos.hr KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ana Babić Čikeš 80 4694 494-694 ababic@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Valerija Križanić 83 4697 494-697 vkrizanic@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Ana Kurtović 80 4694 494-694 akurtovi@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Ivana Marčinko 80 4693 494-693 imarcinko@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Igor Josipović 88 4706 494-706 ijosipovic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Silvija Ručević 70 4683 494-683 srucevic@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Daniela Šincek 70 4724 494-724 dsincek@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Jasmina Tomašić Humer 80 4693 494-693 jtomasic@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Lana Šuster 39 4660 494-660 ljovanov@ffos.hr
Dušanka Glavaš Opić 50 4670 494-670 dglavas@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Danijela Ozimec 50 4670 494-670 dozimec@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Željko Tikas 3 4636 494-636 ztikas@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Snježana Vukelić 50 4670 494-670 svukelic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Gordana Gašo 39 4659 494-659 ggaso@ffos.hr
Bernardica Plaščak 35 4678 494-678 bplascak@ffos.hr
Vesna Radičević 39, 28 4660, 4654 494-660, 494-654 vradicev@ffos.hr Knjižnica
Ivanka Miščančuk-Dugac 2 4630 494-630 idugac@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Alen Žužić 5 4645 494-645 azuzic@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Branka Rekić 2 4631 494-631 brekic@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Jasmina Šmider 2 4635 494-635 jsmider@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Domagoj Burazin 13 4633 494-633 dburazin@ffos.hr Ured (odjeljak) za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Valerija Kitin 5 4725 494-725 vkitin@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije
Vladimir Poličić 23 4719 494-719 vpolicic@ffos.hr Ured (odjeljak) za znanost, projekte i međunarodnu suradnju
Zoltan Juhas 24 4634 494-634 zoli@ffos.hr Ured (odjeljak) za informatiku i računalnu mrežu
Ivan Nećak 4 inecak@ffos.hr
Slavica Svalina 4 4647 494-647 slavica@ffos.hr Ured (odsjek) za ljudske potencijale
Đurđica Ivković 11 4642 494-642 divkovic@ffos.hr Ured (pododsjek) za pravne i stručno-administrativne poslove u središnjoj službi
Mirjana Fotak 50 4670 494-670 mfotak@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Jelena Lakuš 29 4655 494-655 jlakus@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Gabrijela Vrdoljak 83 4697 494-697 gpiri@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Željko Beissmann 45 4710 494-710 zbeissmann@ffos.hr KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Marijan Krivak 14 4640 494-640 mkrivak@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Ivana Mikulić 51 4672 494-672 ipepic@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Josipa Selthofer 92 4736 494-736 jselthofer@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Tomislav Jakopec 92 4737 494-737 tjakopec@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Gordana Dukić 30 4723 494-723 gdukic@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Ana Lehocki-Samardžić 43 4666 494-666 alehocki@ffos.hr KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Sanja Španja 63 4718 494-718 sspanja@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Zlatko Miliša 49 4729 494-729 zmilisa@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Anita Papić 81 4696 494-696 apapic@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Jasna Šimić 33 4639 494-639 jsimic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Gorka Vuletić 70 4724 494-724 gvuletic@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Romana Vrbešić 22 4628 494-628 rvrbesic@ffos.hr Ured (odsjek) za stručne i administrativne poslove za organizaciju studija
Vesna Bjedov 41 4664 494-664 vbjedov@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Kristina Feldvari 29 4655 494-655 kfeldvari@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Renata Jukić 63 4718 494-718 rjukic@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Goran Livazović 73 4688 494-688 glivazovic@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Stephanie Jug 27 4653 494-653 sjug@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Maja Glušac 86 4702 494-702 mglusac@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Darko Lacović 77 4690 494-690 dlacovic@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Ana Jakopec 83, 21 4697, 4648 494-697, 494-648 ajakopec1@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Vera Blažević Krezić 41 4664 494-664 vblazevic1@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Zoltan Medve 43 4666 494-666 zmedve@ffos.hr KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Dubravka Vidaković Erdeljić 94 4711 494-711 dvidakovic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Darija Rupčić Kelam 85 4699 494-699 drupcic@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Boško Pešić 85 4699 494-699 bpesic@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Ivana Duvnjak 65 494-679 4679 iduvnjak@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Dino Krupić 83 4697 494-697 dkrupic@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Katarina Bogatić 72A 4686 494-686 krengel@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Sanja Simel Pranjić 72A 4686 494-686 ssimel@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Dragan Špoljarić 4652 494-652 dspoljaric@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Hajnalka Kišpeter 93 - - hkispeter@ffos.hr KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Silvija Galić 45 4710 494-710 sgalic2@ffos.hr KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Gabriela Dobsai 43 4666 494-666 gdobsai@ffos.hr KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Krešimir Bušić 88 4706 494-706 kbusic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Sandra Vučković 70 4724 494-724 svuckovic@ffos.hr ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU
Sara Kakuk 63 4718 494-718 skakuk@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Tihomir Engler 27 4653 494-653 tengler@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Zdravko Perić 14 4640 494-640 zperic@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Mirela Müller 73 4688 494-688 mtolic@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Sonja Novak 27 4653 494-653 snovak@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ines Hocenski 92 4736 494-736 ihocenski@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Luka Pejić 79 4691 494-691 lpejic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Sergej Filipović 59 4675 494-675 sfilipovic@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Demian Papo 17 4741 494-741 dpapo@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Hrvoje Potlimbrzović 17 4741 494-741 hpotlimbrzovic@ffos.hr ODSJEK ZA FILOZOFIJU
Domagoj Tomas 79 4691 494-691 dtomas@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Adrian Ramabaja 97 4715 474-715 aramabaja@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ivana Šarić Šokčević 71 4684 494-684 isaricsokcevic@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Ana Keglević 71 4684 494-684 akeglevic@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Mirna Gilman Ranogajec 92 4736 494-736 mgilman@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Melita Čalić 4 4626 494-626 mcalic@ffos.hr Ured (odsjek) za ljudske potencijale
Katarina Perković 5 4645 494-645 kbrkic@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije
Barbara Kružić 95 4714 494-714 bkruzic@ffos.hr ODSJEK ZA ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Iva Mudrinić imudrinic@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Narcisa Vrbešić-Ravlić 20 4625 494-625 nvrbesicravlic@ffos.hr TAJNIŠTVO FAKULTETA
Sanja Marenić 1 4629 494-629 smarenic@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Josipa Turkalj 19 4803 494-803 jturkalj@ffos.hr Ured (odsjek) dekana
Mislav Mihaljević 13 4632 494-632 mmihaljevic1@ffos.hr Ured (odjeljak) za unapređenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja
Joanna Michta 61 4677 494-677 jmichta@ffos.hr KATEDRA ZA ZAJEDNIČKE SADRŽAJE
Denis Njari 59 4675 494-675 dnjari@ffos.hr ODSJEK ZA POVIJEST
Branko Bognar 49 4730 494-730 bbognar@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Željko Pavić 23, 28 4650, 4636 494-650, 494-636 zpavic@ffos.hr KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Nemanja Spasenovski 49 4730 494-730 nspasenovski@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Ines Horvat 77 4690 494-690 ihorvat2@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Juraj Jurlina 28 4636 494-636 jjurlina@ffos.hr KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Ljiljana Pintarić 28 4636 494-636 lpintaric@ffos.hr KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Anita Dremel 28 4636 494-636 adremel@ffos.hr KATEDRA ZA SOCIOLOGIJU
Marija Erl Šafar 78 4721 494-721 merlsafar@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Marijana Mlinarević 5 4645 494-645 mmlinarevic@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije
Zsolt Vačora 92 4736 494-736 zvacora@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Renata Gašpar 50 4670 494-670 rgaspar@ffos.hr Ured (odsjek) za tehničke i pomoćne poslove
Gordana Lesinger 78 4721 494-721 glesinger@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Tihana Lubina 78 4721 494-721 tlubina@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Tamara Zadravec 78 4721 494-721 tzadravec@ffos.hr ODSJEK ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI
Josipa Gogić 5 4725 494-725 jgogic@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije
Ivana Žužul 87 4703 494-703 izuzul@ffos.hr ODSJEK ZA HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Adam Walko 93 - - awalko@ffos.hr KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
David Eppensteiner 97 4715 494-715 deppensteiner@ffos.hr ODSJEK ZA NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Dean Cikovac 63 4718 494-718 dcikovac@ffos.hr ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Vjeran Šergo 72A 4686 494-686 ODSJEK ZA PEDAGOGIJU
Timea Anita Bockovac 43 4666 494-666 KATEDRA ZA MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST
Kristina Kuduz 1 kkuduz@ffos.hr Ured (pododsjek) za računovodstveno-financijske poslove u središnjoj službi
Darko Kučan 5 4649 494-649 dkucan@ffos.hr Ured (odjeljak) za studente i studije