UPISI U SLJEDEĆI SEMESTAR - OBAVIJEST


UPISI U VIŠI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2017./2018.

 

Studenti koji još uvijek nisu podmirili školarinu za akademsku godinu 2017./2018. ili o tome nisu dostavili potvrdu u Ured za studentska pitanja isto su dužni učiniti prije upisa u viši semestar – skenirane potvrde o uplati mogu se slati e-poštm na sljedeće adrese: kbrkic@ffos.hr, vkitin@ffos.hr ili mkatic@ffos.hr.

Studenti kojima je uskraćen potpis za neki od predmeta u tekućem semestru dužni su Uredu za studentska pitanja podnijeti zahtjev za upis u viši semestar bez prava potpisa iz predmeta.

 

RASPORED UPISA

(vrijeme kada će Studomat biti otvoren)

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 21., 22. i 23. veljače 2018.

DIPLOMSKI STUDIJ – 26., 27. i 28. veljače 2018.

STUDENTI KOJI NEMAJU PRISTUP STUDOMATU NA UPISE DOLAZE U URED ZA STUDENTSKA PITANJA (studenti na dovršenju) – 1. i 2. ožujka 2018.

 

- Studenti ponavljači neka u Studomatu provjere jesu li im upisani svi kolegiji za ljetni semestar.

- Studenti koji na upisima nisu uspjeli upisati izborne kolegije, pa samim time nemaju potreban broj ECTS-bodova za upisani semestar, trebaju se javiti voditeljima odsjeka. Voditelji odsjeka o tome će obavijestiti djelatnike Referade koji će upisati kolegije u ISVU.

- 5 dana nakon upisa studenti su obvezni pregledati Studomat te se, ukoliko upis nije obavljen u cijelosti, javiti u Ured za studentska pitanja.