UPISI U VIŠI SEMESTAR AKADEMSKE GODINE 2018./2019.


Studenti koji još uvijek nisu podmirili školarinu za akademsku godinu 2018./2019. ili o tome nisu dostavili potvrdu u Ured za studentska pitanja isto su dužni učiniti prije upisa u viši semestar – skenirane potvrde o uplati mogu se slati e-poštom na sljedeće adrese: mmlinarevic@ffos.hrvkitin@ffos.hr ili jgogic@ffos.hr.

Studenti kojima je uskraćen potpis za neki od predmeta u tekućem semestru dužni su Uredu za studente i studije podnijeti zahtjev za upis u viši semestar bez prava potpisa iz predmeta.

 

RASPORED UPISA

(vrijeme kada će Studomat biti otvoren)

 

PREDDIPLOMSKI STUDIJ – 18., 19. i 20. veljače 2019.

DIPLOMSKI STUDIJ – 21. i 22. veljače 2019.

STUDENTI KOJI NEMAJU PRISTUP STUDOMATU NA UPISE DOLAZE U URED ZA STUDENTSKA PITANJA (studenti na dovršenju) – 25. i 26. veljače 2019.

 

- Studenti ponavljači neka u Studomatu provjere jesu li im upisani svi kolegiji za ljetni semestar.

- Studenti koji na upisima nisu uspjeli upisati izborne kolegije, pa samim time nemaju potreban broj ECTS-bodova za upisani semestar, trebaju se javiti voditeljima odsjeka. Voditelji odsjeka o tome će obavijestiti djelatnike Referade koji će upisati kolegije u ISVU.

- 5 dana nakon upisa studenti su obvezni pregledati Studomat te se, ukoliko upis nije obavljen u cijelosti, javiti u Ured za studentska pitanja.