Pododsjek u područnoj službi za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove (Ured za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove)

 • Nema podataka

  Pododsjek u središnjoj službi za financijsko-knjigovodstvene poslove (Ured za financijsko-knjigovodstvene poslove)

 • Nema podataka
 • Sanja Marenić smarenic@ffos.hr

  Odjeljak za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja (Ured za unaprjeđenje kvalitete obrazovanja)

 • Nema podataka
 • Domagoj Burazin dburazin@ffos.hr

 • Mislav Mihaljević mmihaljevic1@ffos.hr

  Odsjek za računovodstvo (Ured za računovodstvo)

 • Nema podataka
 • Snježana Jurčević

 • Branka Rekić brekic@ffos.hr

 • Jasmina Šmider jsmider@ffos.hr

  Odjeljak za informatiku i računalnu mrežu (Ured za informatiku i računalnu mrežu)

 • Nema podataka
 • Miroslav Katić

 • Zoltan Juhas zoli@ffos.hr

  Odsjek za knjigovodstvo (Ured za knjigovodstvo)

 • Nema podataka
 • Ivanka Miščančuk-Dugac idugac@ffos.hr

  Odsjek za tehničke i pomoćne poslove (Ured za tehničke i pomoćne poslove)

 • Nema podataka
 • Ana Forjan

 • Dušanka Glavaš - Opić dglavas@ffos.hr

 • Danijela Ozimec

 • Željko Tikas ztikas@ffos.hr

 • Snježana Vukelić

 • Mirjana Fotak mfotak@ffos.hr

 • Dragan Špoljarić

  Ured za znanost, projekte i međunarodnu suradnju

 • Nema podataka
 • Vladimir Poličić vpolicic@ffos.hr